IBN
Închide

38Publicaţii

144Descărcări

10757Vizualizări

Voineac Vasile
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 33. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Prospects for applying devices with ultraviolet radiation for signaling the flight, monitoring development and control of insect pests
Gorban Victor , Voiniak Vasile , Maevscaia Valentina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение методa массового отлова в борьбе с гроздевой листовёрткой (Lobresia Botrana Schiff) в условиях центральной зоны Молдавии
Войняк Василий , Муслех Мохаммед
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Combaterea insectelor dăunătoare culturilor de seră prin atragerea şi exterminarea acestora cu ajutorul capcanei cu lumină
Gorban Victor , Todiraş Vladimir , Voineac Vasile , Savranschii Denis
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povestea milenară a viței-de-vie într-o expunere multiaspecuală a cercetătorilor viticultori
Voineac Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Elemente tehnologice de utilizare a capcanelor cu lumină pentru monitorizarea şi combaterea insectelor dăunătoare
Gorban Victor , Voineac Vasile , Maievschi Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee de ecologizare a sistemelor de protecție integrată a mărului și a viței de vie
Voineac Vasile , Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana , Voineac Ina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Autosterilizarea masculilor dăunătorilor piersicului Grapholitha molest BUSK și Anarsia liniatella ZELLER
Voineac Vasile , Şleahtici Vladimir
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea insecticidului FORCE 1,5 G în combaterea larvelor viermelui vestic Diabrotica virgifera le Conte al rădăcinelor de porumb
Voineac Vasile , Elisoveţcaia Dina , Cristman Diana , Voineac Ina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu de înmulţire în masă a entomofagului Trichogramma evanescens W.
Gorban Victor , Gavriliţă Lidia , Voineac Vasile , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Control morphologic a stadiilor preimaginale la reproducerea în masă a pаrazitoidului Trichogramma
Şleahtici Vladimir , Voineac Vasile , Gorban Victor , Chicu Boris
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molile miniere în livezile de mere din Moldova
Voineac Vasile , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări de combatere a putregaiului cenușiu al viței-de-vie în agricultura ecologică
Cebanu Vitalie1 , Găină Boris1 , Cuharschi Mihail1 , Degteari Vladimir1 , Mîdari Adrian1 , Chiaburu Elena1 , Armaşu Svetlana1 , Terteac Dumitru1 , Vătăman Ion1 , Voloşciuc Leonid2 , Voineac Vasile2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(75) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of biostimulant Reglalg on plants resistance to abiotic and biotic stress factors
Dascaliuc Alexandru , Voiniak Vasile , Ralea Tudor , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Metodele inofensive de reducere a populațiilor insectelor dăunătoare în capcanele inzestrate cu feromon sexual
Voineac Vasile , Şleahtici Vladimir , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Perspective de utilizare a dispoztivelor cu radiaţii ultraviolete pentru monitorizarea şi combaterea insectelor dăunătoare
Gorban Victor , Voineac Vasile , Iachimciuc Alla
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы применения биорациональных препаратов ACTOFIT и PELECOL в контроле численности Tetranychus Urticae Koch. В агроценозе соевого поля
Брадовский Виктор , Брадовская Наталья , Войняк Василий , Тодираш Владимир
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность биорациональных препаратов в защите плодовых косточковых культур
Войняк Василий , Муслех Мохаммед , Sîrbu Vitalie
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность новых инсктицидов в борьбе с комплексом вредителей яблони
Boubătrîn Ivan , Pînzaru Boris , Voineac Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Perspectivele utilizarii capcanelor cu lumina ultravioleta in protectia plantelor
Gorban Victor , Voineac Vasile
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protectia integrate a prunului
Voineac Vasile , Musleh Mohammed
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38