IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Conexiunile interdisciplinare – aspect metodic de realizare a continuitǎţii
Bocancea Viorel , Borodenco Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ȋnvățământul bazat pe competențe în școala primară ca mijloc de realizare a principiului continuității
Borodenco Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea conexiunilor interdisciplinare la predarea fizicii, biologiei și științelor - factor important în asigurarea continuității
Borodenco Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование активных методов при изучении дисциплин «Окружающий мир» в начальной школе и «Физики» и «Биологии» в среднем звене
Бороденко Татьяна
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-337-0..
Disponibil online 1 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Unele sugestii referitor la utilizarea modelului de învățământ bazat pe competențe în școala primară
Bocancea Viorel , Borodenco Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5