IBN
Închide

90Publicaţii

837Descărcări

47177Vizualizări

Chiriac Liubomir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 50. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 15
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 18
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 32
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2024 - 4

  Algoritmi de distribuire a cheilor criptografice
Chiriac Liubomir , Josu Natalia , Bogdanova Violeta
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(36) / 2024 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  From the experience of using webquests in teaching information security
Bogdanova Violeta , Chiriac Liubomir
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Economic Security in the Context of Systemic Transformations
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-43-7.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On topological quasigroups and multiple identities
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia
Tiraspol State University
Topology and its Applications
Vol. 341, / 2024 / ISSN 0166-8641
Disponibil online 7 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Profesor universitar, dr. Valeriu Cabac la a 80-a aniversare
Lupu Ilie , Chiriac Liubomir
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(36) / 2024 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 8

  Application of genetic algorithm to solving the optimization problem of locations graph vertices in the line
Chiriac Liubomir , Lupashco Natalia , Pavel Maria
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(16) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conceptul de școli STEAM
Gremalschi Anatol , Chiriac Liubomir
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-813-8.
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Constructing one Symmetric Algorithm based on the Latin Groupoid Isotopes
Chiriac Liubomir , Danilov Aurel , Bogdanova Violeta
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia 30. 2023. Iași, România. .
Disponibil online 22 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea algoritmilor genetici din perspective inter/transdisciplinare
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Implementarea algoritmilor genetici. Abordări practice
Chiriac Liubomir , Chiriac Eugenia , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On a special method of constructing topological quasigroups
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-535-7.
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studierea Algoritmului Genetic din perspectiva STEAM
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-813-8.
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The development of digital skills from the perspective of new it technologies
Chiriac Liubomir
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 17

  Abordări didactice privind aplicarea metodelor neparametrice la prelucrarea datelor experimentale
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte didactice privind studierea algoritmului de criptare RSA, funcțiilor hash și semnăturii digitale
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cuvânt înainte
Chiriac Liubomir , Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Abordări didactice în procesul de predare-învățare a limbajului SCRATCH
Stepanov Zahar1 , Chiriac Liubomir2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Encryption and decryption algorithm based on the Latin groupoid isotopes
Chiriac Liubomir12 , Danilov Aureliu1 , Bogdanova Violeta1
1 Tiraspol State University,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Historical-didactic approaches in studying artificial intelligence
Chiriac Liubomir1 , Lupashco Natalia1 , Pavel Maria2
1 Tiraspol State University,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  In Memoriam - Academician Mitrofan Choban
Chiriac Liubomir , Cozma Dumitru
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On some non-isomorphic quasigroups of small order
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Paradigme actuale în procesul de dezvoltare și studiere a roboților de chat
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Paradigme moderne în dezvoltarea și învățarea Inteligenței Artificiale
Chiriac Liubomir , Chiriac Eugenia , Lupașco Natalia , Pavel Maria
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pedagogical modeling of the process of teaching the university discipline „Information Security”
Bogdanova Violeta , Chiriac Liubomir
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Изучение рекурсивных алгоритмов с позиции STEAM в среднем образовании
Богданова Виолетта , Chiriac Liubomir
Тираспольский государственный университет
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The average number of divisors over sparse sequences
Chiriac Liubomir
Portland State University, Oregon
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The methodology of the implementation of groupoid isotopes in the encryption / decryption of texts
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Tiraspol State University
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Universitatea de Stat din Tiraspol și reforma universitară - între Scila și Caribda
Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea chatbotului în procesul didactic pentru încurajarea și stimularea performanțelor elevilor
Mihălache Lilia , Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Управление проектной деятельностью обучающихся с использованием WEB-сервиса Trello
Богданова Виолетта , Chiriac Liubomir
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 25

  Abordări interdisciplinare la studierea ”Teoriei grafurilor”
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Mihălache Lilia , Bostan Marina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Abordări metodice în studierea sistemului criptografic asimetric Merkle–Hellman
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Algoritmul verificării izomorfismelor de grupoizi din perspectiva informaticii
Chiriac Liubomir , Danilov Aureliu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte didactice în predarea algoritmului Ford-Fulkerson
Chiriac Liubomir , Bostan Marina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte interdisciplinare în procesul de studiere a metodelor numerice
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte metodice privind studierea interpolării și aproximării numerice a funcțiilor prin implementarea software-ului MAPLE
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conceperea și evoluția spațiilor educaționale moderne bazate pe modele didactice de influență neoliberală
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Stepanov Zahar
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Considerații didactice privind algoritmul construcției vectorului MaxHeap.
Chiriac Liubomir , Bostan Marina , Lupașco Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evolutii și tendințe în studierea știintelor reale în Republica Moldova
Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evoluții si tendințe în studierea științelor reale în Republica Moldova
Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2021
Ediţia a 28-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evoluții și tendințe în studierea științelor reale în Republica Moldova
Chiriac Liubomir , Chiriac Eugenia , Pavel Maria , Veveriță Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  In memoriam - Academician Mitrofan Cioban
Chiriac Liubomir , Cozma Dumitru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metode de construcție a quasigrupurilor mediale și paramediale
Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Moldova
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On CM-groupoids with multiple identities and medial topological left loops
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia , Lupashco Natalia , Pavel Dorin
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On topological AG-quasigroup with multiple identities
Chiriac Liubomir , Bobeică Natalia
Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2021
Ediţia a 28-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Piața muncii din Moldova în domeniul IT: tendințe și perspective
Danilov Aureliu , Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prefață
Chiriac Liubomir
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prefață
Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Robotica educațională – o disciplină integratoare în abordarea STEAM
Chiriac Liubomir , Lupașco Natalia , Pavel Maria , Stepanov Zahar
Universitatea de Stat din Tiraspol
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Situația actuală și tendințele generale în studierea științelor reale
Chiriac Liubomir
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 90