IBN
Închide

40Publicaţii

114Descărcări

11888Vizualizări

Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Cuvinte-cheie (106): Petri nets (10), modeling (4), disaster (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole cat. A - 1
 • 3.1.2.Articole cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole cat. B - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Pprima doamnă a matematicii și informaticii din republica moldova. Membrul corespondent Svetlana COJOCARU la 70 de ani
Gaindric Constantin , Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării
Ţiţchiev (Camerzan) Inga , Iamandi Veronica
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of learning management systems features
Titchiev Inga , Iamandi Veronica
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetari de perspectiva in cadrul Institutului de Matematica si Informatica "Vladimir Andrunachievici"
Ţiţchiev (Camerzan) Inga1 , Gaindric Constantin2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la modelare matematică la inteligență artificială. Membrul corespondent Constantin GAINDRIC la 80 de ani
Cojocaru Svetlana1 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de matematică și informatică “Vladimir Andrunachievici”: realizări și perspective
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petri nets for e-learning. Case study
Titchiev Inga12
1 Tiraspol State University (TSU),
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

C. Gaindric – National Prize Laureate of Moldova
Titchiev Inga
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(83) / 2020 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 14 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parallel architecture and software by workflow Petri nets
Titchiev Inga12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University (TSU)
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-68-415-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective research at the Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Titchiev Inga , Gaindric Constantin
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Application of Petri nets in logical problems solving
Titchiev Inga12
1 Tiraspol State University (TSU),
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea unei aplicații IOS de reincărcare a contului telefonic de pe cartelă, folosind Tesseract OCR
Coșneanu Cristian , Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petri nets approach to solve logical problems
Titchiev Inga12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University (TSU)
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Evaluation of the evacuation parameters from multi-storey buildings by Hierarhical Petri Nets
Titchiev Inga12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University (TSU)
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling of the movement of human flows in the process of evacuation from multi-storey buildings by Hierarhical Petri Nets
Titchiev Inga12
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile de învățământ la distanță: realizări și provocări
Ţiţchiev (Camerzan) Inga1 , Balan Lilia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Abordări privind atenuarea dezastrelor prin utilizarea rețelelor Petri ierarhice
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Approaches to the modeling of the movement of human flows by HLPNs in case of disaster
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐6‐2.
Disponibil online 20 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disaster response by simulation using GSPNs
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40