IBN
Închide

46Publicaţii

171Descărcări

16366Vizualizări

Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Cuvinte-cheie (122): Petri nets (10), modeling (4), disaster (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

An approach to Augmented Reality Classification and an example of its usage for application development with VAK learning styles Markers
Titchiev Inga12 , Caftanatov Olesea1 , Iamandi Veronica1 , Talambuta Dan1 , Caganovschi Daniela3
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, MSU,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
3 Moldova State University
Computer Science Journal of Moldova
Vol. 31, Nr. 2(92) / 2023 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 9 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea procesului de învățare prin aplicarea tehnicilor realității augmentate
Ţiţchiev (Camerzan) Inga , Caftanatov Olesea , Talambuta Dan , Iamandi Veronica
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Developing augmented artifacts based on learning style approach
Titchiev Inga12 , Caftanatov Olesea1 , Iamandi Veronica1 , Talambuta Dan1 , Caganovschi Daniela3
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University,
3 Moldova State University
Workshop on Intelligent Information Systems
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-461-3.
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Femei cu activități în domeniul matematicii și informaticii
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5, R. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marker-Based Augmented Reality approach used in learning geometry
Titchiev Inga12 , Caftanatov Olesea1 , Iamandi Veronica1 , Talambuta Dan1 , Caganovschi Daniela3
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University,
3 Moldova State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pprima doamnă a matematicii și informaticii din republica moldova. Membrul corespondent Svetlana COJOCARU la 70 de ani
Gaindric Constantin , Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării
Ţiţchiev (Camerzan) Inga , Iamandi Veronica
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of learning management systems features
Titchiev Inga , Iamandi Veronica
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetari de perspectiva in cadrul Institutului de Matematica si Informatica "Vladimir Andrunachievici"
Ţiţchiev (Camerzan) Inga1 , Gaindric Constantin2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la modelare matematică la inteligență artificială. Membrul corespondent Constantin GAINDRIC la 80 de ani
Cojocaru Svetlana1 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de matematică și informatică “Vladimir Andrunachievici”: realizări și perspective
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAUDATIO în onoarea Profesorului Anatol Gremalschi, cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Tiraspol
Coropceanu Eduard1 , Bordan Valeriu1 , Antoci Diana1 , Globa Angela1 , Andriţchi Viorica2 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga3 , Braicov Andrei1 , Chiriac Liubomir1 , Afanas Dorin1 , Lupu Ilie1 , Cozma Dumitru1 , Postolachi Igor1 , Sochircă Elena1 , Pavel Maria1 , Pavel Dorin1 , Lupașco Natalia1 , Vascan Teodora1 , Gasnaş Ala1 , Veveriță Tatiana1 , Mihălache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE,
3 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petri nets for e-learning. Case study
Titchiev Inga12
1 Tiraspol State University,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

C. Gaindric – National Prize Laureate of Moldova
Titchiev Inga
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(83) / 2020 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 14 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parallel architecture and software by workflow Petri nets
Titchiev Inga12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-68-415-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective research at the Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Titchiev Inga , Gaindric Constantin
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Application of Petri nets in logical problems solving
Titchiev Inga12
1 Tiraspol State University,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crearea unei aplicații IOS de reincărcare a contului telefonic de pe cartelă, folosind Tesseract OCR
Coșneanu Cristian , Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petri nets approach to solve logical problems
Titchiev Inga12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Evaluation of the evacuation parameters from multi-storey buildings by Hierarhical Petri Nets
Titchiev Inga12
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling of the movement of human flows in the process of evacuation from multi-storey buildings by Hierarhical Petri Nets
Titchiev Inga12
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile de învățământ la distanță: realizări și provocări
Ţiţchiev (Camerzan) Inga1 , Balan Lilia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Abordări privind atenuarea dezastrelor prin utilizarea rețelelor Petri ierarhice
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Approaches to the modeling of the movement of human flows by HLPNs in case of disaster
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐6‐2.
Disponibil online 20 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disaster response by simulation using GSPNs
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor prin legături interdisciplinare
Vascan Teodora1 , Ţiţchiev (Camerzan) Inga2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea rețelelor petri generalizate în determinarea proprietăților sistemului de evacuare
Ţiţchiev (Camerzan) Inga12
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Performance evaluation of the evacuation system by Generalized Stochastic Petri nets
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐4237‐4‐8.
Disponibil online 30 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantitative analysis of the evacuation system by means of Generalized Stochastic Petri nets
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(71) / 2016 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 1 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Competenţe şi finalităţi de studii în dezvoltarea personalului din administrarea publică
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Oportunităţi de utilizare a calculelor distribuite în prelucrarea imaginilor
Petic Mircea , Ţiţchiev (Camerzan) Inga , Horoş Grigorii
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Microelectronics and Computer ScienceThe 5th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 19 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

About IIS2013
Titchiev Inga12 , Cojocaru Svetlana2
1 Moldova State University,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Workflow Petri nets used in modeling of Parallel architectures
Titchiev Inga , Iluha Nicolai P. , Petic Mircea
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
International Conference on Intelligent Information Systems
2013. Chișinău. .
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Curriculumul integrat în şcoala superioară mijloc eficient de proiectare. Studiu de caz Republica Moldova
Ţiţchiev (Camerzan) Inga1 , Vascan Teodora2
1 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilităţi în modelarea protocolului de comunicaţii prin intermediul reţelelor PETRI colorate
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling of the Communication Protocol by Means of Colored Petri Nets. Case Study
Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 4 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preface
Cojocaru Svetlana , Titchiev Inga
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(55) / 2011 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 26 April, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Constructivismul şi proiectarea curriculară
Vascan Teodora , Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, R. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determining best-case and worst-case times of unknown paths in time workflow nets
Titchiev Inga
Tiraspol State University
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(52) / 2010 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de decizie ale reţelelor Petri temorizate cu salturi
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, R. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Sistemele reţea. Ciurul lui Eratosthenes
Ţurcan Victoria , Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme de decizie ale reţelelor flux de lucru temporizate
Ţiţchiev (Camerzan) Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verification of system nets
Titchiev Inga
Tiraspol State University
Microelectronics and Computer ScienceThe 6th International Conference
Ediţia 6. 2009. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-045-4.
Disponibil online 13 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Использование новых информационных технологий в процессе обучения (электронная тетрадь)
Ţiţchiev (Camerzan) Inga , Великова Татьяна
Тираспольский государственный университет
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

On Soundness for Time Workflow Nets
Titchiev Inga
Tiraspol State University
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(43) / 2007 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Time workflow nets
Titchiev Inga , Jucan Toader , Prisecaru Otilia
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători
2005. Chişinău. ISBN 9975-9716-1-X.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 46 of 46