IBN
Închide

45Publicaţii

37Descărcări

5336Vizualizări

Maslobrod Serghei Nichita
Cuvinte-cheie (45): antifungal effect (2), telecommunication (2), Micromycetes (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 28.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 7

Efectul nanoparticulelor de Fe2O3, Fe2ZnO4 şi Fe2CuO4 asupra activităţii biosintetice a micromicetelor
Sîrbu Tamara1, Timuș Ion1, Gorincioi Viorina2, Maslobrod Serghei2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Chimie
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of ultrasonic treatment on the seed germination and emergence of seedlings of triticale
Dumitraş Petru1, Bologa Mircea1, Maslobrod Serghei2, Shemyakova Tatiana1, Balan Gheorghe1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of nanoparticles of Cu, Co, and ZnO on micromycetes
Timuș Ion1, Sîrbu Tamara1, Maslobrod Serghei2, Mirgorod Yu.3, Borsch N.3, Borodina Valentina3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
3 Southwest State University
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние слабого переменного магнитного поля на рост и активность микромицетов
Сырбу Тамара1, Маслоброд Сергей2, Шибаев Александр3, Шибаева И.3, Сидоренко А.3
1 Институт микробиологии и биотехнологии АНМ, Кишинев, Молдова,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Электронная обработка материалов
Nr. 4(54) / 2018 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка стимуляционного и фунгицидного действия водных дисперсий с наночастицами на семена родительских форм и реципрокных гибридов пшеницы
Маслоброд Сергей1, Миргород Юрий2, Лупашку Галина1, Гавзер Светлана1, Gorea Anatol1, Борщ Н.2
1 Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений,
2 Юго-Западный Государственный университет
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффект нелокальной связи в макросистемах и возможность его использования для наземной и космической телекоммуникации 1. Макросистема «объект-объект»
Маслоброд Сергей1, Андрияшева Марина2, Кернбах Сергей3, Король Влад4
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства,
3 Cybertronica Research, Research Center of Advanced Robotics and Environmental Science, Stuttgart,
4 Институт прикладной физики АНМ
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффект нелокальной связи в макросистемах и возможность его использования для наземной и космической телекоммуникации 2. Макросистемы «фото объекта - объект», «фото объекта+матрица - объект»
Маслоброд Сергей1, Андрияшева Марина2, Кернбах Сергей3, Король Влад4
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства,
3 Cybertronica Research, Research Center of Advanced Robotics and Environmental Science, Stuttgart,
4 Институт прикладной физики АНМ
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Influence of millimeter radiation on primary metabolic processes in lentil seeds (Lens culinaris) under the conditions of ex situ conservation
Corlăteanu Liudmila, Maslobrod Serghei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 25 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Biocidal copper impregnated cotton
Mirgorod Yu.1, Emelianov S.1, Autor Nou1, Maslobrod Serghei2
1 Southwest State University,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Change of physiological, biochemical and genetic parameters of Echinacea purpurea (L.) Moench seeds and seedlings under the influence of milimeter radiation on seeds 
Corlăteanu Liudmila, Maslobrod Serghei, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of nanoparticles on the viability of fungus Penicillium funiculosum – producer of catalase
Sîrbu Tamara1, Maslobrod Serghei2, Mirgorod Yu.3, Borodina Valentina3, Borsch N.3, Ageeva L.3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Southwest State University
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of millimeter radiation on germinability of seeds of tobacco Nicotiana tabacum L. after ex situ conservation
Corlăteanu Liudmila, Maslobrod Serghei, Ganea Anatolie
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние водных дисперсий с наночастицами висмута и слабых электромагнитных полей на жизнеспособность семян и продуктивность растений родительских форм и гибридов пшеницы
Маслоброд Сергей1, Миргород Юрий2, Лупашку Галина1, Шибаев Александр3, Гройсман Ирина3, Сидоренко Ала3, Горе Андрей1, Гавзер Светлана1, Агеева Лилия2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Юго-Западный Государственный университет,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние водных дисперсий с наночастицами серебра, меди и висмута на жизнеспособность гриба Penicillium Funiculosum, продуцента каталазы
Сырбу Тамара1, Маслоброд Сергей2, Миргород Юрий3, Борщ Н.3, Бородина Валентина3, Агеева Лилия3
1 Институт микробиологии и биотехнологии АНМ, Кишинев, Молдова,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
3 Юго-Западный Государственный университет
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние слабого магнитного поля на непатогенные микроорганизмы
Сырбу Тамара1, Маслоброд Сергей2, Шибаев Александр3, Гройсман Ирина3, Сидоренко Ала3
1 Институт микробиологии и биотехнологии АНМ, Кишинев, Молдова,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К 80-летию академика А. А. Жученко
Маслоброд Сергей
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Электронная обработка материалов
Nr. 2(52) / 2016 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 11 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Biohybrid technology: symbiosis of organisms and robots
Kernbach S.1, Kernbach O.1, Maslobrod Serghei2
1 Cybertronica Research, Research Center of Advanced Robotics and Environmental Science, Stuttgart,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of aqueous dispersions with NPAg, NPCu, NPBi, and ZnNO, millimeter-wave radiation, and weak magnetic fields on the germination of triticale and wheat seeds under the action of a pathogenic fungus and low temperatures
Maslobrod Serghei1, Mirgorod Yu.2, Lupaşcu Galina1, Borsch N.2, Borodina Valentina2, Ageeva L.2, Shibaev Александр3, Groisman Irina3
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Southwest State University,
3 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of dispersed solutions of copper, silver, bismuth and zinc oxide nanoparticles on growth and catalase activity of penicillium funiculosum
Sîrbu Tamara1, Maslobrod Serghei2, Mirgorod Yu.3, Borodina Valentina3, Borsch N.3, Ageeva L.3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Southwest State University
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantum information processes in protein microtubules of brain neurons
Enaki N.1, Koroli Vlad1, Bazgan Sergiu1, Nistreanu Andrei1, Palistrant Serghei1, Bogoev D.1, Ţurcan Marina1, Pîslari Tatiana1, Boshneaga Y.1, Lambropoulos N.2, Patel S.2, Maslobrod Serghei3, Marinucci M.4, Kwok C.5, Pannese L.6, Arniani M.7, Torrenti R.7, Khrennikov A.8, Shcherbacov Victor9, Kuznetsov Eugene9, Moldovanu Ion10, Misic Octavian10, Odobescu Stela10, Lupuşor Adrian10, Cernei Alexandru10, Vovc Victor11, Arnaut Oleg11, Ciobanu Natalia11, Tuzlucov Piotr12, Kernbach S.13, Sorli Amrit Srecko14, Anisimov Vladimir15
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 London South Bank University, London ,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
4 Forschungszentrum Informatik, FZI, Karlsruhe,
5 Santa Lucia Foundation,
6 Imaginary SRL, Milano,
7 Sigma Orionis,
8 Linnaeus University,Vaxjo,
9 Institute of Mathematics and Computer Science of the Academy of Sciences of Moldova,
10 Institute for Neurology and Neurosurgery,
11 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
12 Institute of Oncology,
13 Cybertronica Research, Research Center of Advanced Robotics and Environmental Science, Stuttgart,
14 FOPI, Foundations of Physics Institute,
15 Institute of Power Engineering of ASM
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45