IBN
Închide
Achiri Ion Constantin
Cuvinte-cheie (79): valori etice și estetice (1), conceptul interdisciplinaritate (1), ethical and aesthetic values (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Abordarea interdisciplinară a demersului didactic în aria curriculară limbă și comunicare
Popa Zinaida1, Achiri Ion2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecţia – produs de competenţă profesională a cadrului didactic
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale dezvoltării curriculare în Republica Moldova: învățarea cross-curriculară
Popa Zinaida, Achiri Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxiologia lecției moderne: abordări inovative
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Curriculum pentru disciplina opţională „Aritmetica mentală și Abacus” (Copii de 7-9 și 10-14 ani)
Achiri Ion1, Zacon Veronica2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 SRL MIND FORSE
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opţională „Muzica modernă și TIC” (Clasele a V-a - a VI-a)
Achiri Ion, Hîncu Ionela, Pisău Aurelia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opțională Istoria matematicii: clasele a X-a – a XI-a
Achiri Ion1, Ceapa Valentina2, Copăceanu Roman3, Cotelea Alexei4
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Liceul Teoretic "Ştefan Holban" com. Cărpineni, r. Hînceşti,
4 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul constructivist de evaluare a curriculumului şcolar proiectat
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Contextul disciplinelor opționale în învățământul secundar general
Nastas Svetlana, Achiri Ion, Botgros Ion, Pisău Aurelia, Hîncu Ionela, Sîrbu Mihaela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opțională Matematica aplicativă: Clasa a IX-a
Achiri Ion1, Ceapa Valentina2, Copăceanu Roman3, Cotelea Alexei4
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
3 Liceul Teoretic "Ştefan Holban" com. Cărpineni, r. Hînceşti,
4 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, or. Călăraşi
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-61. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opțională Matematica în cotidian: Clasele I-a – a IV-a
Achiri Ion1, Todorov Doina2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, mun. Chișinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea evaluării rezultatelor şcolare
Achiri Ion
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale privind elaborarea curriculumului la disciplinele opționale
Pogolşa Lilia, Achiri Ion, Nastas Svetlana, Botgros Ion, Crudu Valentin
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Integrarea Educaţiei financiare în curricula naţionale
Cara Angela1, Gremalschi Anatol2, Achiri Ion1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Institutul de Politici Publice
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățămîntul matematic în Republica Moldova: Quo Vadis?
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia didactică versus strategia didactică
Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii digitale in activitaţile de educaţie muzicala: aspecte didactice
Hîncu Ionela, Achiri Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Evaluarea rezultatelor școlare la matematică în bază de competențe
Achiri Ion
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liceul modern – liceul de succes
Achiri Ion
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Formarea competenţei de comunicare în baza limbajului matematic şi a conştiinţei lingvistice
Achiri Ion, Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29