IBN
Închide
Stoenică Ionica-Luminița
Cuvinte-cheie (30): emotional intelligence (4), Inteligenţa emoţională (4), methodology of instruction (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Condiții pedagogice ale dezvoltării echilibrului emoțional la elevii claselor primare
Stoenică Ionica-Luminița12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Școala Gimnazială nr. 279, București
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională în contextul inteligențelor multiple
Stoenică Ionica-Luminița
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Afectivitatea ca dimensiune specială a personalității umane
Stoenică Ionica-Luminița
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Valorificarea componentelor inteligenței emoționale ca strategie de management și comunicare pedagogică eficientă
Stoenică Ionica-Luminița
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4