IBN
Închide
Braniște Rodica
Cuvinte-cheie (32): ecuația de advecție-dispersie (1), ecuaţiile Navier-Stokes (1), sisteme acvatice (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Mathematical modeling of pollutant transport and dispersion processes in the Dniester river
Braniște Rodica, Marusic Galina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Robot System Based on Swarm Intelligence for Optimal Solution Search
Ababii Victor, Sudacevschi Viorica, Braniște Rodica, Nistiriuc Nistiriuc, Munteanu Silvia, Borozan Olesea
Technical University of Moldova
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings HORA 2020
Ediția a 2-a. 2020. Ankara, Turkey. .
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cognitive computing system based on distributed knowledge
Sudacevschi Viorica, Munteanu Silvia, Ababii Victor, Braniște Rodica, Borozan Olesea, Alexeeva Victoria
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hardware-software complex for defining the critical flicker fusion frequency (CFSM) using Raspberry PI
Romanenko Alexandru, Duca Ludmila, Braniște Rodica
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring of river-type aquatic ecosystems for forecasting the pollutant spreading process
Ababii Victor, Sudacevschi Viorica, Braniște Rodica, Cebanu Gheorghe, Bordian Dimitrie, Borozan Olesea
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem de calcul adaptiv pentru aplicatii distribuite si in timp real
Munteanu Silvia, Lazu Victoria, Braniște Rodica, Şestacov Andrei, Ungureanu Valeria, Miron Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6