IBN
Închide
Furtuna Andrei
Cuvinte-cheie (27): rețele Petri (2), rescriere dinamică. (1), model de rescriere (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Modelarea rețelelor hibride de senzori cu rescriere dinamică
Furtuna Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Approximate main value performance analysis of computing process using SHPN with fuzzy parameters
Guţuleac Emilian, Zaporojan Sergiu, Moraru Victor, Sclifos Alexei, Furtuna Andrei
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Pipe plugin for hybrid petri nets visual simulation of Wireless Sensor Networks
Furtuna Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3