IBN
Închide
Ţurcanu Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2022 - 2

Conceptual features of the green economy and the perspective of consumers in the Republic of Moldova
Paduraru Tatiana , Ţurcanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2022 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forțele sistemului național de apărare: cadrul de interacțiune și mecanisme de colaborare
Albu Natalia , Ţurcanu Gheorghe
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Analiza comparativa a părţilor interesate în standardele internaționale
Nicolaescu Victor , Ţurcanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcții de îmbunătățire durabilă a sistemelor de management
Ţurcanu Gheorghe , Ţurcanu Ina
Academia de Studii Economice din Moldova
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Theoretical aspects in changing the effectiveness of organizational changes within service providers
Ţurcanu Gheorghe , Domnișor Victor
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 4 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Roata dințată a TQM
Ţurcanu Gheorghe , Cernavca Olesea
Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Particularitățile gestiunii în modelele guvernării corporative
Ţurcanu Gheorghe , Rău Andrei
Academia de Studii Economice din Moldova
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Componenta militară în contextul sistemului național de securitate
Ţurcanu Gheorghe
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Probleme actuale ale ştiinţei militare şi securităţii naţionale
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-9-4.
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii-concepte şi principii
Cernavca Olesea , Ţurcanu Gheorghe
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrarea economică Europeană
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3147-1-8.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-215. Vizualizări-1192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aspecte teoretico-metodologice ale guvernării corporative
Ţurcanu Gheorghe , Rău Andrei
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul performanţei – abordări teoretice şi direcţii de analiză
Ţurcanu Gheorghe , Gusev Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-126. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul militar în armata naţională. Studiu de caz: Academia militară a forţelor armate „Alexandru cel Bun”
Ţurcanu Gheorghe
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-7-0.
Disponibil online 31 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Consideraţiuni practice în evaluarea economică complexă a resurselor forestiere gestionate de agenţia „Moldsilva”
Ţurcanu Gheorghe1 , Platon Ion12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Agenţia de Stat „Moldsilva”
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 25 June, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii decizionale pentru îmbunătăţirea calităţii produselor/serviciilor/sistemelor în Republica Moldova
Ţurcanu Gheorghe , Zetia Vasile
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea deciziilor în cadrul organismelor de certificare din Republica Moldova
Ţurcanu Gheorghe , Zetia Vasile
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Analiza pieţei serviciilo de certificare din Republica Moldova
Ţurcanu Gheorghe , Zetia Vasile
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(86) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia dezvoltării corporaţiilor şi a uniunilor corporative
Ţurcanu Gheorghe , Rău Andrei
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(86) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-48. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Implementarea sistemelor de management integrat în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova: Probleme, viziuni, perspective
Şavga Larisa1 , Ţurcanu Gheorghe2 , Jalencu Marian3 , Şavga Ghenadie2
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Sistemul de management al calităţii în organizaţiile TIC
Cojocaru Igor1 , Ţurcanu Gheorghe2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
ICT plus “Information and Communication Technologies – 2009”
Ediția 1. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-66-134-8.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19