IBN
Închide
Trofimov Victoria Andrei
Cuvinte-cheie (49): management (2), poverty (2), management (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Abordări conceptuale privind implementarea managementului bazat pe proiecte
Trofimov Victoria, Maximiuc Ariadna-Cristina
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte manageriale de combatere a abandonului școlar prin dezvoltarea activității extracurriculare
Trofimov Victoria, Pintilei Nicoleta-Aura
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Turismul în calitate de factor de dezvoltre al relaţiilor internaţionale. Unele aspecte de analiză calitativă comparativă internaţională
Trofimov Victoria
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

International aspects of food security and its management issues
Moraru Simion, Trofimov Victoria, Liviţchi Oxana
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 August, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Asigurarea securităţii alimentare în Republica Moldova în contextul economiei mondiale: evaluare, riscuri, probleme de gestiune
Moraru Simion, Trofimov Victoria, Liviţchi Oxana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Considerations sur la formation de l`intellectualite en Moldova: quelques reperes historiques concernant le paysage socioprofessionnel a travers le clivage urbain – rural
Trofimov Victoria, Roşca Dorina
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia tenebră şi formele ei de manifestare în plan internaţional şi naţional
Moraru Simion, Trofimov Victoria, Şveţ Dorin
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Piaţa medicamentelor şi oportunităţile de destindere a acesteia
Stratan Alexandru1, Trofimov Victoria2, Rudic Valeriu3, Lupaşcu Tudor4, Poisic Mihail5, Colţun Maricica6, Teleuţă Alexandru6, Fală Alexandru5
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“,
4 Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic,
5 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
6 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducerea sărăciei în Republica Moldova: experienţe şi aprecieri
Trofimov Victoria, Şonţu Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Training quality in the context of european values:Problems and solutions
Trofimov Victoria1, Mereniuc Tatiana1, Trofimov A.2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 S.R.L. „Constr-PRI“
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Funcţionarea spaţiului economic European
Trofimov Victoria, Uncu Petru, Şoimu Oxana, Tofan Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de optimizare a costurilor întreprinderii în condiţiile crizei economico-financiare internaţionale
Ungur Cristina, Trofimov Victoria
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Impactul crizei economice globale asupra situaţiei pe piaţa muncii
Cuşnir Angela, Trofimov Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(27) / 2009 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 23 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Aspecte ale procesului cunoaşterii în formarea capitalului uman
Trofimov Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 3(13) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale privind Intergarea Europeană şi transformarea sistemică
Şoimu Oxana, Trofimov Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8(18) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Investiţiile în capitalul uman în contextul creării noii economii
Trofimov Victoria, Cuşnir Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8 / 2007 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea economică a Republicii Moldova: unele probleme şi căi de soluţionare
Şoimu Oxana, Trofimov Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8 / 2007 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17