| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Tcaciuc Claudia - 5. Descărcări - 1. Vizualizări - 1053.

2013 - 1

Rolul social al cooperativelor
Tcaciuc Claudia, Guţu Alexandru, Guţu Victor
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Universitatea din Petroşani
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Implementarea managementului schimbării organizaţionale în întreprinderile cooperatiste
Tcaciuc Claudia, Balan Aliona, Guţu Alexandru
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Promovarea implementării SMC în întreprinderile cooperatiste prin intermediul absolvenţilor UCCM
Tcaciuc Claudia, Smolevscaia Mariana
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperativa – Formă de activitate socialmente responsabilă
Tcaciuc Claudia, Balan Aliona
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Stimulările economice şi manageriale pe computer ca mod de cultivare a gîndirii economice
Tcaciuc Claudia
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(25) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5