IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2021 - 4

Educația motivațională - determinant al managementului învățării
Budurin-Furculiţă Cristina , Iovu-Carauș Marina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța feedback-ului constructiv asupra procesului de evaluare a elevilor
Iovu-Carauș Marina , Budurin-Furculiţă Cristina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația valorificată dintr-o perspectivă triadică: profesor – elev – proces educațional
Budurin-Furculiţă Cristina , Țîbuleac Mariana , Rotaru Irina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact on the economy of using of the electronic signature
Budurin-Furculiţă Cristina , Iovu-Carauș Marina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Analfabetismul financiar - mit sau realitate
Budurin-Furculiţă Cristina , Iovu-Carauș Marina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Brand-urile autohtone. Dincolo de identitate vizuală
Guţu Laura , Budurin-Furculiţă Cristina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 17 November, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chatbot-urile – oportunitate sau pericol pentru businessul autohton
Ionaşcu Cătălina , Budurin-Furculiţă Cristina
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 17 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7