IBN
Închide
Ştahovschi Ada
Cuvinte-cheie (47): tax control (2), tax fraud (2), tax evasion (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Controlul fiscal ca instrument de combatere a infracţiunilor economice în condiţiile economiei de piaţă
Enache Teia1, Ştahovschi Ada2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondialeConferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode moderne de analiză a managementului public
Ştahovschi Ada
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Gestiunea şi auditul sistemelor electronice privind transferul de resurse băneşti
Ştahovschi Ada
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Controlul fiscal – instrument de combatere a infracţiunilor economice
Ştahovschi Ada
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Indicatorii de performanţă – între tradiţionalism şi modernism
Ştahovschi Ada1, Mircea-Dafinescu Vasiliana2, Bucuci Olesea3
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica fiscală aplicabilă în cazul finanţărilor externe nerambursabile
Ştahovschi Ada1, Dima Gheorghiţa2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea condițiilor și a posibilităților de aplicare a metodelor moderne de management
Ştahovschi Ada1, Demidov Nicolae2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Implementarea controlului intern managerial în instituţiile bugetare
Ştahovschi Ada1, Ţurcanu Nadejda1, Dudău Constantin2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanţa socială – o nouă dimensiune a performanţei entităţii
Ştahovschi Ada, Mircea-Dafinescu Vasiliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-72. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Controlul fiscal – Element funcţional al administrării fiscale
Ştahovschi Ada1, Vâlcu Viorel2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Centrul Naţional Anticorupţie
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Impactul globalizării asupra organizării gestiunii serviciilor şi produselor bancare
Ştahovschi Ada, Butulescu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 31 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raisia EVSIUKOVA la JUBILEUL său
Gribincea Alexandru, Ştahovschi Ada
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 31 October, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

Atragerea investiţiilor şi necesitatea implementării unui system de management a relaţiilor cu clienţii în băncile comerciale
Ştahovschi Ada, Butulescu Valeriu, Simion-Sorescu Cristina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea şi caracteristica băncilor în economia de piaţa
Ştahovschi Ada, Spînu Ana, Butulescu Valeriu, Simion-Sorescu Cristina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les defis de la libéralisation du commerce des services bancaire et financier
Ştahovschi Ada1, Cuhal Radu2, Soltan Ana1
1 Université Libre Internationale de Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и перспективы развития транснациональных банков
Ştahovschi Ada
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль мeждународных стандартов учета в гармонизации систем бухгалтерского учета.
Ştahovschi Ada
Международный Независимый Университет Молдовы
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Gestionarea şi perfecţionarea metodelor de efectuare a plăţilor în sistemul de plăţi electronice în condiţiile economiei de piaţă
Ştahovschi Ada, Butulescu Valeriu, Simion-Sorescu Cristina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 7 / 2008 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 16 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Managementul distribuţiei serviciilor bancare în România
Ştahovschi Ada, Butulescu Valeriu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19