IBN
Închide
Cuciureanu Gheorghe Ion
Cuvinte-cheie (97): doctorat (6), evaluare (4), atractivitatea studiilor (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Academia.edu ID
Google Scholar ID
LinkedIn ID
ORCiD
ResearchGate person ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Cuciureanu Gheorghe, Marusic Galina, Minciună Vitalie, Callo Tatiana, Pişcenco Marina, Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțarea științei în următoarea perioadă – cale de lichidare a cercetării organizate în Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe12, Minciună Vitalie12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul naţional în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 ca reflectare a politicii știinţei în Republica Moldova
Chiciuc Andrei1, Cuciureanu Gheorghe12, Minciună Vitalie12
1 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

”Creşterea economică” prin prisma Instrumentului Bibliometric Naţional
Cuciureanu Gheorghe, Cujba Rodica, Minciună Vitalie
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”
Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-57. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi considerente privind provocările pentru studiile doctorale din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Aspecte ale asigurării transparenței şi excluderii corupției în sfera ştiinței şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiințifice în Republica Moldova
Holban Ion123, Cuciureanu Gheorghe21, Minciună Vitalie12, Cojocaru Igor24
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Academia de Administrare Publică
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cine este doctorandul din Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe12, Cernăuţeanu Victor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita?
Cuciureanu Gheorghe12, Holban Ion12, Minciună Vitalie12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 23 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internaţionalizarea acasă a studiilor doctorale din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe12, Holban Ion12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internaţionalizarea doctoratului din Republica Moldova: aspecte conceptuale şi „de străinătate”
Cuciureanu Gheorghe12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul de asigurări din Republica Moldova: consolidarea pieţei şi tendinţe de digitalizare
Ungur Cristina1, Cuciureanu Gheorghe2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of information instruments in ensuring transaprency in scientific research (the case of the Rep. of Moldova)
Holban Ion12, Cuciureanu Gheorghe2, Minciună Vitalie2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 30 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecerea institutelor Academiei in subordinea universităţilor: o garanţie a creşterii performanţelor ştiinţifice?
Cuciureanu Gheorghe
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea străluceşte prin omenie. In memoriam acad. Valeriu Canţer
Cuciureanu Gheorghe
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

CERIF – un model funcţional pentru gestionarea informaţiei din domeniul ştiinţei
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(53-54) / 2016 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 August, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţia de reformare a sferei ştiinţei şi inovării: confirmare a dezvoltării in spirală?
Cuciureanu Gheorghe12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea comisiilor de susţinere a tezelor in Republica Moldova – problemele unui sistem post-sovietic
Cuciureanu Gheorghe
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 April, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei?
Canţer Valeriu1, Minciună Vitalie1, Cuciureanu Gheorghe12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R&D policy in the Republic of Moldova and smart specialisation approach: convergence or parallelism?
Cuciureanu Gheorghe
Information Society Development Institute, S.E.
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 19 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50