IBN
Închide
Cuvinte-cheie (128): piaţa muncii (4), demographic security (3), ocuparea forţei de muncă (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Îmbunătățirea cadrului legislativ  ca o condiție de creștere a ocupării forței de muncă 
,
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană
,
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The situation of vulnerable groups on  the labour market in the Republic of Moldova
,
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные тенденции трудовой миграции  в Республике Молдова
Савельева Галина, Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aspecte ale sărăciei populaţiei apte de muncă
,
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-9761-9-0.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de perfecţionare a cadrului de drept de protecţie socială a populaţiei în Republica Moldova
,
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безработица в Республике Молдова: анализ основных тенденций
Савельева Галина, Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Impactul pieţei muncii asupra creşterii economice
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 11-a/Vol. 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele sociale ale tineretului în Republica Moldova
,
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние демографического старения на рынок труда Молдовы
Савельева Галина, Захаров Светлана
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Abordări teoretico-metodice de evaluare a unor indicatori de dezvoltare a potenţialului uman
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ потенциала рабочей силы в Республике Молдова
Савельева Галина
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Aplicarea mecanismelor optime la determinarea indicatorilor principali ai securităţii demografice în Republica Moldova
,
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ed. a 9-a. 2014. CHIȘINĂU, 2014. ISBN 978-9975-9932-5-8.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice de măsurare a nivelului de securitate demografică prin unii indicatori agregați
,
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ed. a 9-a. 2014. CHIȘINĂU, 2014. ISBN 978-9975-9932-5-8.
Disponibil online 13 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilele economice ca o premiză a securităţii demografice in Republica Moldova
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Experienţa internaţională în domeniul promovării politicilor de ocupare a forţei de muncă în contextul îmbătrînirii demograficei
, ,
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele transformări ale sistemului de pensionare în contextul îmbătrînirii în Republica Moldova
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiDezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale
Ed. a 8-a. 2013. CHIȘINĂU, 2013. ISBN 978-9975-53-245-7.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трудовая миграция: проблемы и реалии
Стратан Александр, Савельева Галина, , Захаров Светлана
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Aspectul social al situaţiei bătrânilor în Republica Moldova: probleme şi soluţii
, ,
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 24 November, 2014. Descarcări-33. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţele publice şi rolul acestora în dezvoltarea localitaţilor rurale din RM
,
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29