IBN
Închide
Florea-Burduja Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2022 - 3

Digital revitalization of popular port products
Cangaş Svetlana , Florea-Burduja Elena
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(3) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția structurală a articolelor vestimentare destinate persoanelor cu dizabilități cauzate de cancerul mamar
Raru Aliona12 , Florea-Burduja Elena12
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii preliminare privind caracteristica produselor auxiliare destinate persoanelor cu amputații a membrelor inferioare
Florea-Burduja Elena12 , Raru Aliona12
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Îmbrăcămintea funcțională – mijloc de creștere a calității vieții femeilor postmastectomie
Raru Aliona12 , Florea-Burduja Elena12
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A study on application of the golden and Fibonacci geometry in design of fashion accessories
Ilieva Julieta1 , Kazlacheva Zlatina I.1 , Dineva Petya1 , Indrie Liliana2 , Florea-Burduja Elena3
1 Trakia (Thrace) University,
2 University of Oradea,
3 Technical University of Moldova
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția 1, Vol. 1031. 2021. Bristol, UK. ISSN 17578981.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Database for post-operative bra type product pattern construction calculating
Raru Aliona12 , Florea-Burduja Elena12 , Farima Daniela2 , Irovan Marcela1 , Lupu Iuliana Gabriela2
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
eLearning and Software for Education Conference eLSE 2020
Ediția a 17-a, Vol.1. 2021. București, România. DOI 10.12753/2066-026X-20-171.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii de elaborare a produselor de îmbrăcăminte funcționale
Raru Aliona12 , Florea-Burduja Elena12
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produse de îmbrăcăminte funcțională pentru persoane cu dizabilități fizice – studii inițiale
Florea-Burduja Elena12 , Raru Aliona12
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Software application for construction-functional design of pants for people with lower limb amputations
Florea-Burduja Elena12 , Raru Aliona12 , Farima Daniela2 , Irovan Marcela1 , Lupu Iuliana Gabriela2
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
eLearning and Software for Education Conference eLSE 2020
Ediția a 17-a, Vol.1. 2021. București, România. DOI 10.12753/2066-026X-20-171.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Software application for the post-operative functional-adaptive bra design
Raru Aliona1 , Florea-Burduja Elena1 , Farima Daniela2 , Irovan Marcela1 , Lupu Iuliana Gabriela2
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
eLearning and Software for Education Conference eLSE 2020
Ediția a 17-a, Vol.1. 2021. București, România. DOI 10.12753/2066-026X-20-171.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe de valorificare a motivelor ornamentale basarabene în vestimentaţia actuală
Tocarciuc Alina , Florea-Burduja Elena , Cangaş Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of graphic libraries to diversify the assortment of functional clothing
Florea-Burduja Elena12 , Raru Aliona12 , Farima Daniela2 , Irovan Marcela1 , Lupu Iuliana Gabriela2
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
eLearning and Software for Education Conference eLSE 2020
Ediția a 17-a, Vol.1. 2021. București, România. DOI 10.12753/2066-026X-20-171.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiții de cromatică și grafemică, dezvoltate în ornamentul produselor de inspirație tradițională
Cangaş Svetlana , Tocarciuc Alina , Florea-Burduja Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea tehnicii de croșetare tradițională în accesoriile moderne
Florea-Burduja Elena , Tocarciuc Alina , Cangaş Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Etapele de proiectare a produselor funcționale destinate persoanelor cu dizabilități
Florea-Burduja Elena12 , Raru Aliona2
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Creativity and modern technologies boost the promotion of romanian traditional motifs
Florea-Burduja Elena1 , Irovan Marcela1 , Indrie Liliana2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea din Oradea
Journal of Social Sciences
Nr. 2(3) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Imprimarea 3d – un nou trend în crearea bijuteriilor unicat
Florea-Burduja Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Abordarea sistemologică a proiectării elementelor constructiv-decorative în domeniul proiectării îmbracamintei
Florea-Burduja Elena1 , Diordiev Alexandru2 , Diordiev Olga2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Automatizarea procesului de modelare a tiparelor produselor de îmbrăcăminte utilizând sistemul SprutCad
Diordiev Alexandru1 , Florea-Burduja Elena2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Abordarea sistemologică a procesului de proiectare a îmbrăcămintei cu efect terapeutic
Raru Aliona , Irovan Marcela , Florea-Burduja Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
International Conference of Young Researchers
Ediția 8, R. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22