IBN
Închide
Popovici Violina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Physico-chemical characteristics of lipophilic extracts of rosehip (Rosa Canina) and hawthorn (Crataegus) fruits
Popovici Violina , Sturza Rodica , Ghendov-Moşanu Aliona
Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of berry powders on the quality parameters of functional food products
Popovici Violina
Technical University of Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul, Republica Moldova. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Effect of lipophilic sea buckthorn extract on cream cheese properties
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sturza Rodica1 , Opriș Ocsana-Ileana2 , Lung Ildiko2 , Popescu Liliana1 , Popovici Violina1 , Soran Maria-Loredana2 , Patraș Antoanela3
1 Technical University of Moldova,
2 National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca,
3 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
Journal of Food Science and Technology
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 0022-1155 / ISSNe 0975-8402
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The oxidative stability of Seabuckthorn lipophilic extracts
Popovici Violina
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 24 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Evaluation of total carotenoid content in functional food products enriched with rosehip powder (Rosa Canina)
Popovici Violina , Covaliov (Boaghi) Eugenia , Radu Oxana , Capcanari Tatiana , Popovici Cristina
Technical University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The oxidative stabilitz of vegetable oils enriched with caratenoids
Popovici Violina
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total carotenoid content evaluation of functional food products with rosehip powder (Rosa Canina)
Popovici Violina1 , Sturza Rodica1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Soran Maria-Loredana2 , Lung Ildiko2
1 Technical University of Moldova,
2 National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Evaluation of the oxidative stability of sea buckthorn (hippophae rhamnoides l.) lipophilic extract
Popovici Violina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența condițiilor de extracție asupra compoziției și activității antioxidante a extractelor liposolubile de măceșe
Popovici Violina1 , Sturza Rodica1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Soran L.2 , Lung Ildico2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of hawthorn lipophilic extract on oxidative stability of food products
Popovici Violina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total carotenoid content of local berries lipophilic extracts
Popovici Violina1 , Sturza Rodica1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Roşca Ilie1 , Soran L.2 , Lung Ildiko2 , Opriș Ocsana-Ileana2
1 Technical University of Moldova,
2 National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evaluarea impactului extractelor horticole asupra stabilității oxidative a complexului lipidic din alimente
Popovici Violina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii și exacte
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12