IBN
Închide

31Publicaţii

254Descărcări

12099Vizualizări

Popovici Violina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 10.
Publicații indexate în SCOPUS - 6. Teze/Rezumate în culegeri - 11. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 4
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 5

Bioactive profile of carob (Ceratonia siliqua L.) cultivated in European and North Africa agrifood sectors
Capcanari Tatiana , Boaghe Eugenia , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Popovici Violina , Radu Oxana , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Ukrainian Food Journal
Vol. 12, / 2023 / ISSN 2304-974X / ISSNe 2313-5891
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of quality parameters of bakery products enriched with sea buckthorn powder (Hippophae rhamnoides)
Popovici Violina
Technical University of Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilization of Sunflower Oil with Biologically Active Compounds from Berries
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Popovici Violina1 , Constantinescu Pop Cristina Gabriela2 , Deseatnicova Olga1 , Siminiuc Rodica1 , Subotin Iurie1 , Drutsa R1 , Pintea Adela Mariana3 , Socaciu Carmen3 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
3 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 28, / 2023 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 12 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technological and environmental factors impact on the antioxidation mechanism of oil lipids
Popovici Violina , Sturza Rodica , Ghendov-Moşanu Aliona
Technical University of Moldova
Environmental and technological aspects of redox processes
Pennsylvania, SUA: IGI Global, 2023. ISBN 979-836930514-0, 979-836930512-6.
Disponibil online 21 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The action of some antioxidants on the stability of vegetable oils
Subotin Iurie , Covaci Ecaterina , Drutsa R , Munteanu Daniel , Popovici Violina
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Analysis of the mechanism of forced oxidation of grape seed oil
Subotin Iurie , Sturza Rodica , Drutsa R , Popovici Violina
Technical University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioactive potential of some condimentary plants: wild garlic (Allium Ursinum), sorrel (Rumex Acetosa L.), nettle (Urtica Dioica)
Popovici Violina , Boaghe Eugenia , Gutium Olga , Siminiuc Rodica , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea activității antioxidante in vitro a extractelor liposolubile din fructe de pădure
Popovici Violina
Universitatea Tehnică a Moldovei
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of antioxidant activity in vitro of donuts enriched with berry powder
Popovici Violina , Sturza Rodica , Ghendov-Moşanu Aliona
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the antioxidant activity in vitro of Lipophilic extracts with berry powder
Popovici Violina
Technical University of Moldova
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-6-7.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional profile of carob (Ceratonia siliqua L.) beans and pod pulp originated from the Republic of Moldova
Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Radu Oxana , Boaghe Eugenia , Popovici Violina , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Czech Journal of Food Sciences
Vol. 40, / 2022 / ISSN 1212-1800 / ISSNe 1805-9317
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-37. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nutritional status of pregnant women from Republic of Moldova
Boaghe Eugenia , Popovici Violina , Reşitca Vladislav , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of antioxidants on the oxidative stability of some edible oils
Popovici Violina , Drutsa R , Subotin Iurie , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Consumer behavior related to iodine-rich foods intake in the Republic of Moldova
Radu Oxana , Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boaghe Eugenia , Popovici Violina
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fermentation of combined wheat and chickpeas dough flour: impact factors
Gutium Olga , Ciumac Jorj , Siminiuc Rodica , Grosu Carolina , Boaghe Eugenia , Popovici Violina
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of sea buckthorn berries (hippophae rhamnoide) on yoghurt biological value and quality
Boaghe Eugenia , Grosu Carolina , Popovici Violina , Capcanari Tatiana , Siminiuc Rodica , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of sea buckthorn berries (Hippophae rhamnoides) on yoghurt biological value and quality
Boaghe Eugenia , Grosu Carolina , Popovici Violina , Capcanari Tatiana , Siminiuc Rodica , Reşitca Vladislav
Technical University of Moldova
Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI: Food Technology
Nr. 2(45) / 2021 / ISSN 1843-5157 / ISSNe 2068-259X
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physico-chemical characteristics of lipophilic extracts of rosehip (Rosa Canina) and hawthorn (Crataegus) fruits
Popovici Violina , Sturza Rodica , Ghendov-Moşanu Aliona
Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of berry powders on the quality parameters of functional food products
Popovici Violina
Technical University of Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of flaxseed flour on the quality parameters of bakery products
Popovici Violina , Boaghe Eugenia , Capcanari Tatiana , Siminiuc Rodica , Grosu Carolina , Gutium Olga
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Effect of lipophilic sea buckthorn extract on cream cheese properties
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Sturza Rodica1 , Opriș Ocsana-Ileana2 , Lung Ildiko2 , Popescu Liliana1 , Popovici Violina1 , Soran Maria-Loredana2 , Patraș Antoanela3
1 Technical University of Moldova,
2 National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Journal of Food Science and Technology
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 0022-1155 / ISSNe 0975-8402
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The oxidative stability of Seabuckthorn lipophilic extracts
Popovici Violina
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 24 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Evaluation of total carotenoid content in functional food products enriched with rosehip powder (Rosa Canina)
Popovici Violina , Boaghe Eugenia , Radu Oxana , Capcanari Tatiana , Popovici Cristina
Technical University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physico-chemical and sensory properties of functional confectionery products with Rosa Canina powder
Popovici Violina1 , Radu Oxana1 , Hubenia Viacheslav2 , Boaghe Eugenia1 , Capcanari Tatiana1 , Popovici Cristina1
1 Technical University of Moldova,
2 National University of Food Technologies, Kyiv
Ukrainian Food Journal
Vol. 8, / 2019 / ISSN 2304-974X / ISSNe 2313-5891
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The oxidative stabilitz of vegetable oils enriched with caratenoids
Popovici Violina
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total carotenoid content evaluation of functional food products with rosehip powder (Rosa Canina)
Popovici Violina1 , Sturza Rodica1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Soran Maria-Loredana2 , Lung Ildiko2
1 Technical University of Moldova,
2 National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Evaluation of the oxidative stability of sea buckthorn (hippophae rhamnoides l.) lipophilic extract
Popovici Violina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 25, Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența condițiilor de extracție asupra compoziției și activității antioxidante a extractelor liposolubile de măceșe
Popovici Violina1 , Sturza Rodica1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Soran Loredana2 , Lung Ildico2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-40. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of hawthorn lipophilic extract on oxidative stability of food products
Popovici Violina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total carotenoid content of local berries lipophilic extracts
Popovici Violina1 , Sturza Rodica1 , Ghendov-Moşanu Aliona1 , Roshka I.1 , Soran Loredana2 , Lung Ildiko2 , Opriș Ocsana-Ileana2
1 Technical University of Moldova,
2 National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, Cluj-Napoca
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evaluarea impactului extractelor horticole asupra stabilității oxidative a complexului lipidic din alimente
Popovici Violina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31