IBN
Închide
Gherţen Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Historic-geographical evolution of Bessarabia on the data of the old maps
Paskary Evgheniy G.1 , Herzen Andrey A.2
1 Moldavian Historic-Geographical Society,
2 Institute of Geography of Russian Academy of Sciences
InterCarto, InterGIS
Vol.27. 2021. Moscova, Rusia. ISSN ISSN 2414-9179 (Print); ISSN 2414-9209 (Online).
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mysteries of Vasilkov on the Dniester: history, geography, toponymy, architecture
Herzen Andrey A.1 , Kostovska Silvia1 , Nesterova Tamara2
1 Institute of Geography of Russian Academy of Sciences,
2 Institute of Cultural Heritage
InterCarto, InterGIS
Vol.27. 2021. Moscova, Rusia. ISSN ISSN 2414-9179 (Print); ISSN 2414-9209 (Online).
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topographic maps of the north-western black sea region of the 17th to mid – 18th centuries
Herzen Andrey A.1 , Paskary Evgheniy G.2 , Khropov Aleksandr G.2
1 Institute of Geography of Russian Academy of Sciences,
2 Moldavian Historic-Geographical Society
Geodezia i Kartografia
Nr. 6(972) / 2021 / ISSN 0016-7126 / ISSNe 2587-8492
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Архитектурная и историко-географическая загадка церкви села Василкэу
Нестерова Тамара1 , Герцен Андрей2
1 Институт культурного наследия,
2 Институт географии РАН
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бендеры на географических картах XVI–XIX веков
Герцен Андрей
Институт географии РАН
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Локализация городов, упомянутых Клавдием Птолемеем в среднем течении Днестра
Герцен Андрей
Институт географии РАН
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 27 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Mistery of the old tower of Vadul-Rashkov. Architectural, toponymical and cartographical arguments
Herzen Andrey A.1 , Nesterova Tamara2 , Herzen O.3
1 Institute of Geography of Russian Academy of Sciences,
2 Institute of Cultural Heritage,
3 Moscow School of Social and Economic Sciences
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
North-western black sea region on ancient maps: cartographic methods for solving historic-geographical problems
Herzen Andrey A.
Institute of Geography of Russian Academy of Sciences
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unique map of the north-western black sea region by Giovanni Antonio Bartolomeo Rizzi Zannoni
Herzen Andrey A.1 , Herzen O.2 , Paskary Evgheniy G.3
1 Institute of Geography of Russian Academy of Sciences,
2 National Research University Higher School of Economics, Moscow,
3 Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кишинёв на географических картах XVI–XVIII веков
Герцен Андрей
Институт географии РАН
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реконструкция историко-географических сведений о начальном периоде формирования молдавского этноса (по данным «Сказания вкратце о молдавскых господарех отколе начася Молдовскаа земля»)
Herzen Andrey A.1 , Paskary Evgheniy G.2
1 Institute of Geography of Russian Academy of Sciences,
2 Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova
Rusin
Nr. 59 / 2020 / ISSN 1857-2685 / ISSNe 2345-1149
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Black Sea and Mediterranean Regions – unity or neighborhood? Location of the North-Western Black Sea Region in the Mediterranean Region
Galchina Tamara , Herzen Andrey A. , Herzen O. , Cucușchina Natalia
Institute of Geography of Russian Academy of Sciences
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marea Neagră şi Marea Mediteraneană – unitate sau vecinătate? Locul regiunii de Nord-Vest a bazinului Mării Negre în regiunea mediteraneană
Галкина Тамара , Герцен Андрей , Герцен Ольга , Кукушкина Наталья
Институт географии РАН
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Географические и этноисторические сведения «Сказания вкратце о молдавскых господарех отколе начася Молдовскаа земля»
Герцен Андрей1 , Паскарь Евгений 2
1 Институт географии РАН,
2 Ассоциация историков Республики Молдова
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комплексность и полимасштабность в историко-географических исследованиях
Герцен Андрей
Институт географии РАН
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миграционные факторы в архитектуре памятников Рашковского природного и историко-культурного комплекса
Герцен Андрей1 , Нестерова Тамара2
1 Институт географии РАН,
2 Институт культурного наследия
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Некоторые возможные памятники античной дорожной сети на территории Республики Молдова
Герцен Андрей1 , Нестерова Тамара2
1 Институт географии РАН,
2 Институт культурного наследия АНМ
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-1117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реконструкция историко-географического ландшафта средневекового Кишинёва
Герцен Андрей1 , Нестерова Тамара23456 , Паскарь Евгений 7
1 Институт географии РАН,
2 Центр Искусствознания Института Культурного Наследия,
3 Institutul de Arte,
4 Институт культурного наследия,
5 Институт культурного наследия АНМ,
6 Технический Университет Молдовы,
7 Ассоциация историков Республики Молдова
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-0-0224-0.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Молдавское государство на старинных географических картах
Pascari Eugen1 , Gherţen Andrei2
1 Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova,
2 Institutul de Geografie al AȘR
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Топоним Молдавия: древнейшие упоминания и новые этимологии
Паскарь Евгений 1 , Герцен Андрей2
1 Ассоциация историков Республики Молдова,
2 Институт географии РАН
Rusin
Nr. 1(43) / 2016 / ISSN 1857-2685 / ISSNe 2345-1149
Disponibil online 28 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20