IBN
Închide
Platon Nicolae
Cuvinte-cheie (154): turism (4), tourism (3), conformare voluntară (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Change as a strategic option for state public institutions
Platon Nicolae, Vieru Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularization of negotiation styles in the tourism branch
Platon Nicolae, Juraveli Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strengthening the management of the fiscal system by combating tax evasion and increasing the degree of voluntary compliance
Platon Nicolae, Țurcanu Igor
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-1874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Recenzie la monografia „Managementul proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova: premisele dezvoltării şi evaluarea riscurilor”, autor: conf.univ. dr. Irina Călugăreanu
Platon Nicolae
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The retrospective of negotiations as a basis for collaborative relationships between nations
Platon Nicolae, Juraveli Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Negocierea comercială internațională în prestația turistică
Platon Nicolae12, Juraveli Tatiana1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități de internaționalizare a întreprinderii turistice în contextul cooperării internaționale
Platon Nicolae12, Juraveli Tatiana1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea destinației turistice prin intermediul brandului turistic de țară
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul ca autoritate publică responsabil de gestionarea finanţele publice
Platon Nicolae, Țurcanu Igor
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodelor indirecte de estimare a obligațiunilor fiscale ca modalitate de conformare voluntară a persoanelor fizice
Platon Nicolae, Țurcanu Igor
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Asigurarea dezvoltării durabile a turismului naţional prin prisma practicilor internaţionale
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia turistică – factor determinant al circulaţiei turistice
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 4(106) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2019. Descarcări-71. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea contului satelit al turismului în raportarea statistică
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-107. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Dezvoltarea performanțelor întreprinderii de turism prin prisma culturii organizaționale
Platon Nicolae
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța biroului și a centrelor de informare și promovare turistică în dezvoltarea turismului receptor
Platon Nicolae
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele comerțului internațional de mărfuri și servicii în contextul dezvoltării e-comerțului
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea performanțelor întreprinderii de turism prin implementarea strategiilor de management
Platon Nicolae
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-50. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The SWOT analysis in business  activity planning of the tourism enterprise
Platon Nicolae
Information and Promotion Center in the Field of Tourism from the Republic of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Accesibilitatea persoanelor cu dezabilități la unitățile de cazare din Republica Moldova
Bulican Adrian1, Platon Nicolae2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de gestionare cu resursele umane în cadrul întreprinderii turistice
Platon Nicolae
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26