IBN
Închide
Bratco Dumitru Nicolae
Cuvinte-cheie (37): winemaking (2), viticulture (2), viţa de vie (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 5

Cosorul în viticultura Moldovei: origini, evoluţie, tradiţii
Bratco Dumitru1, Haheu Vasile2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(67) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cosorul in viticultura din spatial est-carpatic in perioada antică şi medievală
Bratco Dumitru1, Haheu Vasile2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cosorul în viticultura Moldovei: origini, evoluţie, tradiţii
Haheu Vasile1, Bratco Dumitru2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea materialului săditor pomicol în spaţiul pruto-nistrean
Rusu Dumitru, Bratco Dumitru
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(67) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schiţă de portret jubiliar. Vasile Haheu la 60 de ani
Bratco Dumitru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2017 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Ilustrul savant Ignat Șandru la 80 ani
Bratco Dumitru1, Nicolaescu Gheorghe2, Cebotari Valeriu1, Vacarciuc Liviu2, Perstniov Nicolae2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini de spirit ecologic şi cuget oenologic
Bratco Dumitru1, Vlad Pavel2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Dezvoltarea viticulturii și vinificației în Republica Moldova
Sula Irina1, Nicolaescu Gheorghe2, Bratco Dumitru1, Cebotari Valentina1, Nicolaescu Ana2, Godoroja Mariana2, Procopenco Valeria2, Mogîldea Olga2, Mihov Dumitru2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria vitiviniculturii Moldovei (de la origini până în secolul al XVIII-lea)
Bratco Dumitru1, Haheu Vasile2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Similitudini în credinţele geto-dacilor şi religia creştină. Rolul vinului
Haheu Vasile1, Bratco Dumitru2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Despre moarte şi „moartea simbolică” la tracii septentrionali (consideraţii preliminare)
Haheu Vasile1, Surdu Victoria1, Bratco Dumitru2
1 Centrul de Arheologie al Institutului PAtrimoniului Cultural,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista Arheologică
Nr. 1-2(10) / 2014 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 1 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitivinicultura Moldovei în epoca medieval
Haheu Vasile1, Bratco Dumitru2
1 Centrul de Arheologie al Institutului PAtrimoniului Cultural,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista Arheologică
Nr. 1-2(10) / 2014 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 1 July, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Un tratat multaşteptat în domeniul cadastrului
Krupenikov Igor, Bratco Dumitru
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viticultura şi vinificaţia Moldovei – tradiţie multe-seculară
Autor Nou1, Nicolaescu Gheorghe2, Nicolaescu Ana2, Bratco Dumitru1, Cebotari Valentina1, Procopenco Valeria2, Godoroja Mariana2, Lungu Cornelia2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 36 (I). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная характеристика способов сушки дубовой клепки
Луканин Александр, Зражва Сергей, Панахов Тариель, Bratco Dumitru
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Originea şi evoluţia viţei de vie în spaţiul dintre Nistru şi Prut
Haheu Vasile, Bratco Dumitru
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Consolidarea terenurilor agricole – O necesitate primordială a economiei de piaţă
Bratco Dumitru1, Balteanschi Dumitru2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Intellectus
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 2 August, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

57 de ani în acelaşi institut Dr. Dumitru Balteanschi la 80 de ani
Andrieş Serafim1, Krupenikov Igor2, Bratco Dumitru3, Leah Tamara1, Arhip Olga2, Cerbari Valerian2, Stasiev Grigore4
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
4 Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Микроэлементы в сельском хозяйстве Республики Молдова и экологически безопасные способы применения микроудобрений
Тома С.1, ВЕЛИКСАР С.1, Chiriliuc Vladimir2, Lupan Aurelia3, Лисник С.1, Coşman Sergiu4, Люленова В1, Bratco Dumitru5, Тудораке Георгий1
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
3 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
4 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
5 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19