IBN
Închide
Paladi Valentina Sofron
Cuvinte-cheie (38): enterprise (2), equity method (1), acquisition method (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Reglementarea națională și internațională la întocmirea situațiilor financiare consolidate: similitudini și deosebiri
Paladi Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Estimarea riscului de pierdere a lichidităţii
Paladi Valentina, Erhan Lica
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

The impact of information technology on the accounting system
Erhan Lica, Paladi Valentina, Oroșan Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Analiza metodelor parametrice de stabilire a preţurilor
Paladi Valentina, Erhan Lica
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 28 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea financiară a întreprinderii prin prisma sistemului de indicatori absoluţi
Paladi Valentina, Erhan Lica
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Delimitări privind informaţia aferentă părţilor afiliate și modalitatea de prezentare a acesteia în situaţiile financiare
Paladi Valentina, Erhan Lica
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea performanţei entităţii în baza valorii economice adăugate
Paladi Valentina, Erhan Lica, Braşoveanu Adriana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele planificării şi controlului performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii ca instrumente de strategie financiară
Cobzari Ludmila, Paladi Valentina, Prodan Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Problemele analitice privind estimarea calităţii produselor, mărfurilor şi serviciilor
Paladi Valentina, Prodan Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii analitice asupra performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova
Paladi Valentina, Erhan Lica
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Analiza evoluţiei consumurilor şi cheltuielilor
Paladi Valentina, Prodan Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza influenţei gradului de indatorare asupra rentabilităţii capitalului propriu
Paladi Valentina, Călugăreanu Diana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Unele aspecte ale modului de întocmire a situaţiilor financiare consolidate la data procurării
Paladi Valentina, Erhan Lica
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(65) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13