IBN
Închide

50Publicaţii

131Descărcări

17769Vizualizări

Zubac Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 23.
Publicații indexate în SCOPUS - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 14

2022 - 4

Electron structure of the two 2D exciton states
Moskalenko Sveatoslav , Zubac Ion , Guminiuc Anastasia
Institute of Applied Physics
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electron structure of two 2D magnetoexciton states
Zubac Ion , Moskalenko Sveatoslav , Autor Nou
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Uzhhorod School of Atomic Physics and Quantum Electronics to the 100th anniversary of the birth of Professor Ivan Zapisochny
2022. Ужгород, Украина. ISBN 978-617-7798-90-2.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electron structure of two 2D magnetoexciton states
Zubac Ion , Moskalenko Sveatoslav , Guminiuc Anastasia
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Uzhhorod School of Atomic Physics and Quantum Electronics to the 100th anniversary of the birth of Professor Ivan Zapisochny
2022. Ужгород, Украина. ISBN 978-617-7798-90-2.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electron structure of two 2D magnetoexciton states
Zubac Ion , Moskalenko Sveatoslav , Guminiuc Anastasia
Institute of Applied Physics
Ужгородська школа з атомноi фiзики та квантовоi електронiки
2022. Ужгород, Украина. ISBN 978-617-7798-90-2.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Critical examination of the subject in the study of energy, momentum and relative motion
Zubac Ion
Tiraspol State University (TSU)
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electron-hole Coulomb interaction and quantum states of the two-dimensional magnetoexcitons
Moskalenko Sveatoslav , Zubac Ion
Institute of Applied Physics
Nanotechnologies and Nanomaterials NANO-2021
Ediția a 9-a. 2021. Lviv, Ukraine. .
Disponibil online 4 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excitoni magnetici bidimensionali
Moscalenco Sveatoslav , Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magnetoexcitoni bidimensionali în stări cuantice de superpoziție
Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.2. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional magnetoexciton superposition states with linear dispersion law
Moskalenko Sveatoslav , Zubac Ion
Institute of Applied Physics
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 14

Anchoring students in action through inquiry-based learning
Zubac Ion
Tiraspol State University (TSU)
Journal of Social Sciences
Nr. 3(1) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bound states of two-dimensional magnetoexcitons taking into account the Rashba spin–orbit coupling
Moskalenko Sveatoslav , Podlesny Igor , Zubac Ion
Institute of Applied Physics
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(19) / 2020 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critical examination of the subject in the study of energy, momentum and relative motion
Zubac Ion
Tiraspol State University (TSU)
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metastable bound states of the quasi–bimagnetoexcitons in the lowest Landau levels approximation
Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Hoang Cam Ngoc2 , Liberman Michael3
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology,
3 Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) KTH
Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
Nr. 115 / 2020 / ISSN - / ISSNe 1386-9477
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Momentum, energy and relative motion
Zubac Ion
Tiraspol State University (TSU)
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical selection rules for the quantum transitions from the ground state of the crystal to the superposition states of the two-dimensional magneto-excitons
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 St Petersburg University
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Volume 11718. 2020. Bellingham, USA. ISSN 0277786X.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical selection rules for the quantum transitions from the ground state of the crystal to the superposition states of the two-dimensional magnetoexcitons
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies
Ediția a X-a. 2020. Constanța, România . .
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Superposition states of the two-dimensional magnetoexcitons with dirac cone dispersion law and quantum interference effects in optical transitions
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Symmetric and asymmetric two-dimensional magnetoexciton superposition states in the conditions of strong perpendicular magnetic field
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
Nanostructures: Physics and Technologies 28th International Sympsium
Ediția a 28-a. 2020. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-93634-066-6.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the exchange electron-hole Coulomb interaction on the formation ofsuperposition states of two-dimensional magnetoexcitons
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Physics, St. Petersburg
PLMCN 2020 Online Conference International Conference on Physics of Light-Matter Coupling in Nanostructures
2020. Clermont-Ferrand, France. .
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermodynamics of the Ideal Two-Dimensional Magnetoexciton Gas with Linear Dispersion Law
Moskalenko Sveatoslav1 , Podlesny Igor1 , Zubac Ion1 , Novikov Boris2
1 Institute of Applied Physics,
2 St Petersburg University
Semiconductors
Nr. 11(54) / 2020 / ISSN 1063-7826
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 50