IBN
Închide
Zubac Ion Alexandru
Cuvinte-cheie (49): predare-învăţare (3), probleme aplicative (2), ore de fizică (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Anchoring students in action through inquiry-based learning
Zubac Ion
Moldova Tiraspol State University
Journal of Social Sciences
Nr. 3(1) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metastable bound states of the quasi–bimagnetoexcitons in the lowest Landau levels approximation
Podlesny Igor1, Zubac Ion1, Hoang Cam Ngoc2, Liberman M.A.3
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology,
3 Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) KTH
Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures
Nr. 115 / 2020 / ISSN - / ISSNe 1386-9477
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Fuzionarea fluxurilor de date eterogene transmise de senzorii vehiculelor aeriene fără pilot
Calalb Mihai1, Cerbu Olga2, Căpăţână Gheorghe2, Zubac Ion1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala tradițională și eforturi spre un mediu de învățare combinat
Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 6 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two Dimensional Bright and Dark Magnetoexcitons Interacting with Quantum Point Vortices
Moskalenko Sveatoslav, Moscalenco Vsevolod, Podlesny Igor, Zubac Ion
Institute of Applied Physics
Semiconductors
Nr. 16(53) / 2019 / ISSN 1063-7826
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional exciton superposition states with Dirac cone dispersion laws
Moskalenko Sveatoslav, Podlesny Igor, Zubac Ion
Institute of Applied Physics
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-4(18) / 2019 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte nestandarde ale câtorva subiecte din cursul liceal de fizică
Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 6 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot în scopuri antitero
Calalb Mihai, Zubac Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Carențe în rezolvarea de probleme și efectele lor actuale în didactica Fizicii
Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctor Igor Dobynde the devoted knight of science
Moscalenco Vsevolod, Beloussov Igor, Podlesny Igor, Pavlenko Vladimir, Zubac Ion
Institute of Applied Physics
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(17) / 2018 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizica stării condensate, mecanica cuantică şi formarea fizicienilor. Trasee separate versus domenii complementare
Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea exemplelor din culegeri şi modalităţi de ocolire a unor soluţii inexacte
Zubac Ion
Institutul de Fizică Aplicată
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metastable bound states of the interacting two-dimensional magnetoexcitons
Moskalenko Sveatoslav1, Khadzhi Peter1, Podlesny Igor1, Dumanov Evgheni1, Liberman Michael23, Zubac Ion1
1 Institute of Applied Physics,
2 Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) KTH,
3 Stockholms Universitet
Solid State Communications
Nr. 283 / 2018 / ISSN 0038-1098
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metastable Bound States of the Two-Dimensional Bimagnetoexcitons in the Lowest Landau Levels Approximation
Moskalenko Sveatoslav1, Khadzhi Peter1, Podlesny Igor1, Dumanov Evgheni1, Liberman Michael2, Zubac Ion1
1 Institute of Applied Physics,
2 Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) KTH
Semiconductors
Nr. 14(52) / 2018 / ISSN 1063-7826
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metastable bound states of the two-dimensional bimagnetoexcitons with triplettriplet spin structures in the lowest landau levels approximation
Moskalenko Sveatoslav1, Khadzhi Peter1, Podlesny Igor1, Dumanov Evgheni1, Zubac Ion1, Liberman Michael23
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Stockholms Universitet,
3 Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) KTH
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional para-, ortho- and bi- magnetoexcitons interacting with quantum point vortices
Moskalenko Sveatoslav1, Moscalenco Vsevolod1, Khadzhi Peter1, Podlesny Igor1, Liberman Michael2, Zubac Ion1
1 Institute of Applied Physics,
2 Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) KTH
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimensional para-, ortho-, and bi-magnetoexcitons interacting with quantum point vortices
Moskalenko Sveatoslav1, Moscalenco Vsevolod1, Khadzhi Peter1, Podlesny Igor1, Liberman Michael2, Zubac Ion1
1 Institute of Applied Physics,
2 Nordic Institute for Theoretical Physics (NORDITA) KTH
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(17) / 2018 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme din cursul liceal de fizică
Zubac Ion1, Cernei Mihai2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Interactions and Bound States of the Two-Dimensional Magnetoexcitons
Moskalenko Sveatoslav1, Khadzhi Peter1, Dumanov Evgheni1, Podlesny Igor1, Liberman Michael2, Zubac Ion1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Stockholms Universitet
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metastable bound states of the two-dimensional quasi–bimagnetoexcitons
Moskalenko Sveatoslav1, Khadzhi Peter1, Dumanov Evgheni1, Podlesny Igor1, Liberman Michael2, Zubac Ion1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Stockholms Universitet
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21