IBN
Închide
Grabovschi Ion
Cuvinte-cheie (41): trauma (4), predictive scores (2), predictive model (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Indirect lung injury predictive model in experimental trauma
Arnaut Oleg, Grabovschi Ion, Şandru Serghei, Rojnoveanu Gheorghe, Baltaga Ruslan
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Puterea predictivă a scorurilor traumatice RTS, ASCOT, NISS, ISS și TRISS la pacienții cu traumatism sever din Moldova. Date preliminare
Grabovschi Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul respirator la pacienţii COVID-19 în terapia intensivă: articol de sinteză narativă
Baltaga Ruslan1, Cîvîrjic Ivan1, Grabovschi Ion1, Arnaut Oleg1, Cobîleţchi Sergiu2, Şandru Serghei1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Survival predictive model for severe trauma patients using proteases/antiproteases system components
Arnaut Oleg, Grabovschi Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The cathepsin D as a potential biomarker for survival rate in polytrauma. pilot research
Arnaut Oleg12, Şandru Serghei12, Sauleal A.1, Grabovschi Ion12, Rojnoveanu Gheorghe12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trauma scoring systems
Arnaut Oleg, Croitoru Dan, Grabovschi Ion, Şandru Serghei
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traumatic scores validation for intensive care unit population from moldavian trauma center
Arnaut Oleg, Grabovschi Ion, Rojnoveanu Gheorghe
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Journal of Surgery
Nr. 3(16) / 2020 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 15 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Utilizаrеа gluсосоrtiсоizilоr în реriоаdа асută а trаumаtismului са fасtоr dе risс реntru расiеnţii роlitrаumаtizаţi
Grabovschi Ion, Arnaut Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аlbuminа са fасtоr dе рrоgnоstiс în еvоluţiа АRDS саuzаt dе роlitrаumаtism
Arnaut Oleg, Grabovschi Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Control dynamics of biological systems under a influence of millimeter radiation
Ciobanu Nellu1, Munteanu-Gubceac Natalia1, Grabovschi Ion1, Oloinic Tatiana2, Tronciu Vasile2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 1 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Influenta radiatiei electromagnetice asupra proceselor biomoleculare
Ciobanu Nellu1, Munteanu-Gubceac Natalia12, Grabovschi Ion1, Tronciu Vasile3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11