IBN
Închide
Demciuc Iurie
Cuvinte-cheie (79): DVB-T2 (9), SFN (8), T2 Gateway (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2021 - 2

Research Opportunity To Estimate The Energy Gain Of The Received Signal Of The Cluster DVB-T2 SFN SISO
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research Opportunity To Estimate The Energy Gain Of The Received Signal Of The Cluster DVB-T2 SFN SISO
Iacob Mihail , Demciuc Yu. I.
State Enterprise «Radiocomunicatii»
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Parameters estimation of received signal in single-frequency network DVB-T2
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of the implementation of terrestrial digital television in the Republic of Moldova
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Elemente de sincronizare a semnalului infomaţional în reţele DVB-T2 cu o singură frecvenţă
Iacob Mihail , Demciuc Iurie
Î.S. „Radiocomunicaţii”
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of parameters of a received signal in a single-frecquency network DVB-T2
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of the implementation of terrestrial digital television in the Republic of Moldova
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Comparative evaluation of received signal parameters in SFN DVB-T2 service area
Iacob Mihail1 , Demciuc Yu. I.1 , Avram Ion2
1 State Enterprise «Radiocomunicatii»,
2 Technical University of Moldova
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications SYNCHROINFO 2018
2018. New Jersey, SUA. ISBN 978-153866474-2.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea valorilor prognozate al intensității cîmpului în zona de acoperire cu semnal DVB-T2
Iacob Mihail1 , Demciuc Iurie , Avram Ion2
1 Î.S. „Radiocomunicaţii”,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laborator de televiziune digitală la UTM
Iacob Mihail1 , Demciuc Iurie1 , Avram Ion2
1 Î.S. „Radiocomunicaţii”,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка качественных показателей принятого DVB-T2 сигнала в SFN cети
Якоб Михаил1 , Дemчук Юрий1 , Аврам Ион2
1 Î.S. „Radiocomunicaţii”,
2 Технический Университет Молдовы
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Selectarea modelului de calcul si proiectarea reţelei DVBT-2 in Republica Moldova
Iacob Mihail1 , Demciuc Iurie1 , Avram Ion2
1 Î.S. „Radiocomunicaţii”,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 25 October, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-982
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecerea Republicii Moldova la televiziunea digitală terestră – un imperativ al timpului
Iacob Mihail1 , Demciuc Iurie1 , Beleniuc Cristina2 , Avram Ion2
1 Î.S. „Radiocomunicaţii”,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 29 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Prezentul şi viitorul televiziunii digitale terestre in Republica Moldova
Demciuc Iurie , Nastas Eduard
Î.S. „Radiocomunicaţii”
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 16 May, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14