IBN
Închide

46Publicaţii

251Descărcări

10441Vizualizări

Bulimaga Constantin Piotr
Cuvinte-cheie (53): impact antropic (2), biomorfă (1), învelișul de sol (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Studiul ecosistemului acvatic din cariera de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A.
Certan Corina, Bulimaga Constantin, Grabco Nadejda
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Contribuții la studiul florei zonelor cu impact tehnogen din ecosistemul urban Chișinău
Grabco Nadejda, Ţugulea Andrian, Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea componentelor chimice în solul de pe suprafața haldelor de steril cu diverse vârste amplasate în cariera uzinei „Lafarge ciment” (Moldova) S.A.
Certan Corina, Bulimaga Constantin, Burghelea Aureliu
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-45-4.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a componentelor de mediu din ecosistemul urban Telenești și teritoriile adiacente
Bulimaga Constantin, Certan Corina, Burghelea Aureliu, Grabco Nadejda, Bodrug Nicolae, Rusu Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul floristic al urboecosistemului Orhei
Grabco Nadejda, Certan Corina, Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Impact of Tantareni landfill on surface and ground waters
Bulimaga Constantin, Burghelea Aureliu, Mogîldea Vladimir, Certan Corina, Ţugulea Andrian, Şciudlova Evghenia
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of population health in Orhei and Teleneşti districts
Bulimaga Constantin, Bodrug Nicolae
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea faunei în zona carierei de calcar a fabricii „Lafarge Ciment” din or. Rezina, Republica Moldova
Bulimaga Constantin1, Derjanschi Valeriu2, Jurminschi Serghei2, Certan Corina1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 26(39) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul privind procesul de restabilire a ecosistemului degradat din cariera „Lafarge Ciment” (Moldova S.A) or. Rezina
Certan Corina, Bulimaga Constantin, Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Aspecte ecologice, chimico-tehnologice şi economice ale managementului deşeurilor
Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL„Pukoven”
Bulimaga Constantin1, Mogîldea Vladimir1, Bodrug Nicolae1, Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul carierei de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova S. A.) asupra biodiversității
Certan Corina, Bulimaga Constantin, Grabco Nadejda
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru, Cocîrţă Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Ecologie şi Geografie: realizări şi perspective
Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, Cuza Petru, Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam, Tărîţă Anatolie, Sîrodoev Ghenadie, Bacal Petru
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia privind evaluarea impactului asupra mediului
Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-128. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Considerațiuni privind rolul algelor în utilizarea unor gaze cu effect de seră din emisiile transportului auto
Ţugulea Andrian, Mogîldea Vladimir, Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea biodiversității amplasamentului carierei de calcar a s.a. „Lafarge Moldova” la etapa de exploatare
Certan Corina1, Bulimaga Constantin1, Grabco Nadejda2, Mogîldea Vladimir1, Burghelea Aureliu1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(82) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării ecologice şi a biodiversităţii zonei de referinţă a carierei de calcar ,,Lafarge Ciment” (Moldova S.A.) (până la exploatare)
Certan Corina1, Bulimaga Constantin1, Burghelea Aureliu1, Grabco Nadejda2, Mogîldea Vladimir1, Florenţă Veronica1, Ţugulea Andrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile societăţii pe acţiuni „Lafarge ciment” (Moldova) privind managementul biodiversităţii în carierele de calcar din siturile companiei
Bulimaga Constantin1, Mogîldea Vladimir1, Burghelea Aureliu1, Certan Corina1, Grabco Nadejda2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 13 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 29 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra manualului „Tratat de dreptul mediului” Autor: Valentin AŞEVSCHI
Avornic Gheorghe1, Crivoi Aurelia2, Bulimaga Constantin3, Voloşciuc Leonid3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 15 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 February, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46