IBN
Închide

55Publicaţii

754Descărcări

17018Vizualizări

Cuvinte-cheie (420): etc (7), mercenary (6), abortion (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 37. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole cat. C - 11
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 15
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2022 - 10

Accounting of receivables regarding budget settlements
Soroceanu Igor
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridico-penală a infracțiunii privind activitatea mercenarilor
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția și evoluția dezordinilor în masă. Modelul Republicii Moldova
Soroceanu Igor12
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atmosfera din Estul Ucrainei – pretins factor de generare a unui conflict internațional, pasibil cu participarea mercenarilor
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul măsurilor speciale de investigații din domeniul rețelelor de comunicații electronice. Partea I
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Existenţa sau inexistenţa proprietăţii intelectuale raportat la ecusoanele mercenarilor din Estul Ucrainei
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia infrastructurii critice în contextul asigurării securităţii naţionale
Sîli Vitalie1 , Soroceanu Igor12
1 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea cursului istoric al unui stat și pierderea patrimoniului cultural din cauza infracțiunilor de război
Soroceanu Igor1 , Ionaşcu Vitalie2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-leaIn memoriam Acad. Iustin Frățiman
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-41-5.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supporting the cultural heritage of the Republic of Moldova by armed attacks with the participation of mercenarians during political-military confrontations
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele elemente de drept penal comparat privind infracţiunea dezordinilor în masă – studiu cazuistic
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3542-2-6 (PDF).
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 17

Accepţiuni generice privind noţiunea de corupţie
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumente științifice referitor la pro și contra avortului
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calităţii sarcinii versus provocarea ilegală a avortului: metode, consecinţe și soluţii
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 4(48) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica generală și definirea conceptului de ,,omor simplu”
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carențe legislative privind incriminarea avortului ilegal în Republica Moldova
Cicala Alexandru , Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coruperea pasivă: aspecte de drept penal comparat
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(357-358) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corupţia ca fenomen social şi juridic în etapa contemporană
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educarea noii generații privind corectitudinea ambalării diverselor mijloace materiale de probă în co-raport cu provocările actuale
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia incriminării infracţiunilor de corupţie: din cele mai vechi timpuri până în prezent
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genocidul: aspecte de drept penal comparat
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55