IBN
Închide
Soroceanu Igor
Cuvinte-cheie (136): câmp de luptă (3), battlefield (3), etc. (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Analiza elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor din experienţa țărilor a comunităţii statelor independente (CSI)
Cojocaru Radion, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor din experienţa țărilor a comunităţii statelor independente (CSI)
Cojocaru Radion, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cugetări normative privind provocarea avortului în alte state
Soroceanu Igor, Cicala Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de încurajare a inovaţiilor și transferului tehnologic
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raționamentul elementelor de drept comparat privind infracțiunea de activitate a mercenarilor în spațiul ex-sovietic
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 13

Abordarea juridică a dreptului de autor şi a drepturilor conexe
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări științifice privind semnificația faptei antisociale de tâlhărie din punct de vedere criminologic și personalitatea infractorului ,,tâlhar”  
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5(317) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte istoricoștiințifice privind semnificația principiului contradictorialității în procesul penal al Republici Moldova
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(315) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrabanda – faptă transnațională și mijloc de dobândire a veniturilor pe cale ilegală
Galemba Vladislav, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la întrunire – reper fundamental într-un stat de drept și democratic
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(319) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 August, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri individuale de prevenire a infracțiunii de provocare ilegală a avortului
Cicala Alexandru, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația - factor de destabilizare a securității naționale
Cicala Alexandru, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 1(313) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 February, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misiunea ONU în menținerea păcii
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omorul săvârşit asupra a două sau mai multor persoane. Abordări teoretice şi drept comparat
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(207-209) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primele forme de conviețuire socială și ocupații ale omenirii: o abordare interdisciplinară a mercenariatului
Soroceanu Igor
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții științifice privind emigrația și imigrația în Republica Moldova
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9(321) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terorismul internațional – factor de risc în adresa securității naționale
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 10(322) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături ale personalităţii infractorului mercenar, cetăţean al R. Moldova – studiu cazuistic
Cojocaru Radion, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(323) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

O securitate personal mai mare înseamnă o criminalitate mai mica
Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(307) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Separatismul transnistrean ca formă de subminare a identităţii culturale
Epure Ghennadi, Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20