IBN
Închide
Cuvinte-cheie (52): hot article bX (2), tags (2), electronic order (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2014 - 1

Produsul ştiinţific al cadrelor didactice şi al bibliotecari-lor de la Universitatea din Bălţi pe Calameo
Ciobanu Silvia
Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1