IBN
Închide
Lupașcu Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2022 - 1

Мотивация как фактор повышения интереса к обучению информатике
Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Динамические возможности программы GEOGEBRA при изучении математики
Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты использования интернет сервисов на уроках математики
Лупашку Светлана
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психолого-педагогические аспекты внедрения ИКТ при обучении математики
Лупашку Светлана12
1 Тираспольский государственный университет,
2 Комратский государственный университет
Educația în fața noilor provocări
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 31 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Интерактивные методы обучения математике с использованием информационных технологий
Лупашку Светлана
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование информационных технологий при организации обратной связи в обучении математике
Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мотивация – определяющий фактор в обучении гуманитарного профиля
Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные информационные технологии в процессе обучения математике
Лупашку Светлана
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

QR-коды как средство продвижения информации
Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-7-2.
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование мобильных приложений в работе учителя
Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 6 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Способы повышения мотивации на уроках математики
Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Возможности организации обратной связи в процессе обучения с использованием мобильных устройств
Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование технологий мультимедия в обучении
Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование ИКТ компетентности студента
Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Cовременные тенденции в обучении учителей математики
Лупашку Светлана12
1 Комратский государственный университет,
2 Тираспольский государственный университет
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Визуализация данных средствами Microsoft Excel
Lupașcu Svetlana
Universitatea de Stat din Comrat
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение программы «живая математика» в обучении
Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка и внедрение электронного курса «физика» на платформе Moodle
Жежу Иван , Лупашку Светлана
Комратский государственный университет
Ştiinţă, Educaţie, Cultură
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-039-3.
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные тенденции в обучении учителей математики
Лупашку Светлана12
1 Комратский государственный университет,
2 Тираспольский государственный университет
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Возможности интерактивной доски при изучении математики
Лупашку Светлана , Кысса Лилия
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22