IBN
Închide
Cuvinte-cheie (63): plaintiff (6), civil procedure (5), right to defence (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Asigurarea unui proces civil echitabil prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Dumitrașcu Dumitru
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1