IBN
Închide

56Publicaţii

775Descărcări

36576Vizualizări

Lobanov Natalia
Cuvinte-cheie (157): WTO (4), export (4), protectionism (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 3. Contribuții - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 4
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 1

2023 - 1

Trends in international trade in services
Lobanov Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Parteneriatul estic: realizări și perspective
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priorities for reforming the WTO
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priorities for reforming the WTO
Lobanov Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical approaches to lobbying
Lobanov Natalia , Dodu-Gugea Larisa
Academy of Economic Studies of Moldova
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Întreprinderile mici și mijlocii inovaționale: problema dezvoltării și finanțării
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(116) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Țările AELS ca o direcție de dezvoltare a relațiilor Republicii Moldova cu parteneri europeni
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

AMG performance. comparative analysis of the debt sustainability of and fiscal framework in Armenia, Moldova and Georgia
Olari Marcel , Lobanov Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Business process outsourcing: opportunities and advantages
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-986-1.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia ecologică: provocări și perspective
Rusu Aurelia , Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanța AMG. Analiza comparativă a sustenabilității datoriei și a cadrului fiscal din Armenia, Moldova și Georgia
Olari Marcel , Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul și reglementarea relațiilor economice externe
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
R, SU, SS, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cooperarea internaţională în producţie: particularităţi şi forme
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU strategies on SME development
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica europeană de vecinătate: evoluție și priorități
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinergia Mării Negre: aspecte ale evoluției
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspectele sociale şi eficienţa procesului novaţional
Brecico Alexandru , Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 17 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cripto-economie: o nouă tendinţă în net-economie
Tombrachevici Valentin , Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Evoluţia reglementării netarifare în ţările ECE şi Republica Moldova
Lobanov Natalia , Lupan Radu
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de export ale produselor vinicole din Republica Moldova pe piaţa asiatică
Lobanov Natalia , Diavor Mircea
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradisuri fiscale și combaterea concurenței neloiale în UE
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-6-7.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimburile comerciale dintre UE şi SUA în contextul negocierilor privind parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Dimensiunile cantitative și calitative ale pieței serviciilor de business-consulting din Republica Moldova
Lobanov Natalia , Zubco Roman
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 August, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeană – deziderat şi traseu major pentru Republica Moldova
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea comerţului liber în contextul globalizării
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea de stat - factor al funcţionării sistemelor economice naţionale
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-26. Vizualizări-1416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 8

Capitolul 10. Cadrul instituţional al Uniunii Europene
Lobanov Natalia , Hachi Mihai
Молдавская экономическая академия
Economie mondială și integrare europeană
Chişinău: ASEM, 2015.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitolul 13. Participarea Republicii Moldova la procesul de cooperare şi integrare economică regională
Lobanov Natalia , Dodu-Gugea Larisa
Молдавская экономическая академия
Economie mondială și integrare europeană
Chişinău: ASEM, 2015.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitolul 7. Probleme globale ale economiei mondiale
Chistruga Boris , Lobanov Natalia , Hachi Mihai , Ciumac Corina
Молдавская экономическая академия
Economie mondială și integrare europeană
Chişinău: ASEM, 2015.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitolul 9. Evoluția integrării economice Europene
Lobanov Natalia
Молдавская экономическая академия
Economie mondială și integrare europeană
Chişinău: ASEM, 2015.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia reglementării internaţionale anti-offshore
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 1 March, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia reglementării internaţionale anti-offshore
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-7-0.
Disponibil online 31 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea tranzacţiilor comerciale internaţionale
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-49. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea economică a ţărilor în curs de dezvoltare
Lobanov Natalia , Diavor Mircea
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Directions of reforming the energy sector in the Republic of Moldova
Lobanov Natalia1 , Lobanov Elena2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Cardiff University, United Kingdom
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţe şi politici ale migraţiei forţei de muncă în cadrul Uniunii Europene: de la coordonare la unificare
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Studii Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 22 October, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Offshore transactions - a problem for national economic security
Lobanov Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica imigraţiei în ţările UE: de la coordonare la unificare
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Direcţii şi oportunităţi de colaborare în cadrul Euroregiunii Prutul de Sus
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-982
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise şi domenii de colaborare în cadrul euroregiunii dunărea de jos
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Domenii ale politicilor comunitare de integrare şi cooperare
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranzacţiile comerciale În spaţiul virtual
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(79) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Avantaje şi constrângeri ale tranzacţiilor off-shore
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica pieţei serviciilor de consultanţă din Republica Moldova şi reflectarea principalelor tendinţe ale ei
Lobanov Natalia , Zubco Roman
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-42. Vizualizări-1195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea economică regională: Oportunităţi pentru Republica Moldova
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(42) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outsourcing ca modalitate de producţie în economia globală
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Engineeringul – procedeu de inovare tehnologică a industriei Republicii Moldova
Lobanov Natalia , Zubco Roman
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(73) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licenţierea internaţională ca modalitate de transfer de tehnologie
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(32) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranzacţiile comerciale internaţionale in mecanismul ciclului economic
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Patriotismul economic – un slogan din arsenalul protecţionismului
Lobanov Natalia , Lobanov Elena
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 55