IBN
Închide
Popovici Mihai
Cuvinte-cheie (54): imobilizări corporale (5), tangible assets (2), dépréciation (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Aspecte problematice aferente contabilității contractelor de societate civilă în condițiile parteneriatului public-privat
Popovici Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(137) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele asemănări și deosebiri între snc1 și ias2 aferente deprecierii activelor
Popovici Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(114) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Unele aspecte și metode noi privind amortizarea imobilizărilor corporale
Popovici Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Reflecții privind contabilitatea costurilor ulterioare aferente imobilizărilor corporale
Popovici Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Avansuri acordate pentru imobilizările corporale: tratamente contabile şi fiscale
Popovici Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-60. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative Assessments of Recognition of Tangible Assets According to NAS and IFRS
Popovici Mihai
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind evaluarea ulterioară a imobilizărilor corporale
Popovici Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-153. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme ale contabilităţii derecunoașterii imobilizărilor corporale
Popovici Mihai
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-74. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8