IBN
Închide
Rusu Ecaterina
Cuvinte-cheie (18): economy of the Republic of Moldova (1), methodical benchmarks for cluster identification (1), economia Republicii Moldova (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Clusters as an Environment of Competitive Collaboration. A Case Study on the Emerging Apparel Economic Cluster in the Republic of Moldova
Benea-Popuşoi Elina, Rusu Ecaterina
Academy of Economic Studies of Moldova
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice pentru identificarea ramurilor industriale cu potențial de clusterizare ale economiei Republicii Moldova
Rusu Ecaterina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Rolul politicii statale şi a iniţiativelor sectorului privat în formarea clusterelor economice: experienţa internaţională şi cazul Republicii Moldova
Rusu Ecaterina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evolution of the Concept of Economic Cluster
Rusu Ecaterina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

«SOFT POWER» как инструмент формирования государственного бренда: уроки для Республики Молдова
Руссу Екатерина
Молдавский Государственный Университет
Analele ştiinţifice ale USM.Ştiinţe socioumanistice
Vol. II. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5