IBN
Închide
Cuvinte-cheie (37): N. A. Rimsky-Korsakov (2), subscribe (1), heroines (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2014 - 1

Particularităţile de dezvol-tare a resurselor informaţionale în 20 de ani de independenţă a R. Moldova 1991-2011
Harconiţa Elena, Zadainova Snejana
Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăMaterialele colloquia professorum din 12 oct. 2012
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1