IBN
Închide
Radu Oxana
Cuvinte-cheie (50): polyunsaturated fatty acids (2), walnut oil (2), walnuts (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Stability limits of a red Carthamin-cellulose complex as a potential food colourant
Baerle Alexei1, Savcenco Alexandra1, Tatarov Pavel1, Fetea Florinela2, Ivanova Raisa3, Radu Oxana1
1 Technical University of Moldova,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Food and Function
Nr. 12(17) / 2021 / ISSN 2042-6496 / ISSNe 2042-650X
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Comparative study of the legislative-normative acts in the control of nitrates in leafy greens
Macari Artur, Radu Oxana, Subotin Iurie, Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(4) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of walnut oil state in some food emulsions
Radu Oxana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Evaluation of total carotenoid content in functional food products enriched with rosehip powder (Rosa Canina)
Popovici Violina, Covaliov (Boaghi) Eugenia, Radu Oxana, Capcanari Tatiana, Popovici Cristina
Technical University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors that determine the shelf life of a butter-like spread based on walnut oil
Radu Oxana, Baerle Alexei, Tatarov Pavel, Popescu Liliana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The statistical analysis of walnuts lot quality
Radu Oxana
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aggregative stability of emulsions containing walnut oil
Radu Oxana, Baerle Alexei, Tatarov Pavel, Popovici Cristina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of walnut oil (Juglans Regia L.) Oxidative stabilization by saturated fatty acids
Radu Oxana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Estimation of apical necosis in Junglans Regia L. walnuts harvested in Moldova
Sandulachi Elizaveta, Radu Oxana, Fuior Adelina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Volume II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9