IBN
Închide
Radu Oxana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 8.
Publicații indexate în SCOPUS - 5. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 4
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 1

Bioactive profile of carob (Ceratonia siliqua L.) cultivated in European and North Africa agrifood sectors
Capcanari Tatiana , Boaghe Eugenia , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Popovici Violina , Radu Oxana , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Ukrainian Food Journal
Vol. 12, / 2023 / ISSN 2304-974X / ISSNe 2313-5891
Disponibil online 27 November, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Analysis of consumer behaviour related to geriatric nutrition in the Republic of Moldova
Radu Oxana , Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional profile of carob (Ceratonia siliqua L.) beans and pod pulp originated from the Republic of Moldova
Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Radu Oxana , Boaghe Eugenia , Popovici Violina , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Czech Journal of Food Sciences
Vol. 40, / 2022 / ISSN 1212-1800 / ISSNe 1805-9317
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-38. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nutritional attributes of Goji (Lycium Barbarum) berry - A review
Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boaghe Eugenia , Radu Oxana , Deseatnicova Olga , Suhodol (Motruc) Natalia , Boiştean Alina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pastry sauce with carob (Ceratonia siliqua) powder
Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boaghe Eugenia , Radu Oxana , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Ukrainian Food Journal
Vol. 11, / 2022 / ISSN 2304-974X / ISSNe 2313-5891
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspects of walnut oil (Juglans Regia L.) application for new functional products obtaining
Radu Oxana , Baerle Alexei , Capcanari Tatiana , Tatarov Pavel
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumer behavior related to iodine-rich foods intake in the Republic of Moldova
Radu Oxana , Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Boaghe Eugenia , Popovici Violina
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovation strategies of functional plant milk production based on hemp (Cannabis Sativa L.) seeds
Capcanari Tatiana , Chirsanova (Calcatiniuc) Aurica , Radu Oxana , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability limits of a red Carthamin-cellulose complex as a potential food colourant
Baerle Alexei1 , Savcenco Alexandra1 , Tatarov Pavel1 , Fetea Florinela2 , Ivanova Raisa3 , Radu Oxana1
1 Technical University of Moldova,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Food and Function
Nr. 12(17) / 2021 / ISSN 2042-6496 / ISSNe 2042-650X
Disponibil online 11 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Comparative study of the legislative-normative acts in the control of nitrates in leafy greens
Macari Artur , Radu Oxana , Subotin Iurie , Boeştean Olga
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of walnut oil state in some food emulsions
Radu Oxana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Evaluation of total carotenoid content in functional food products enriched with rosehip powder (Rosa Canina)
Popovici Violina , Boaghe Eugenia , Radu Oxana , Capcanari Tatiana , Popovici Cristina
Technical University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors that determine the shelf life of a butter-like spread based on walnut oil
Radu Oxana , Baerle Alexei , Tatarov Pavel , Popescu Liliana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 26, Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physico-chemical and sensory properties of functional confectionery products with Rosa Canina powder
Popovici Violina1 , Radu Oxana1 , Hubenia Viacheslav2 , Boaghe Eugenia1 , Capcanari Tatiana1 , Popovici Cristina1
1 Technical University of Moldova,
2 National University of Food Technologies, Kyiv
Ukrainian Food Journal
Vol. 8, / 2019 / ISSN 2304-974X / ISSNe 2313-5891
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The statistical analysis of walnuts lot quality
Radu Oxana
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aggregative stability of emulsions containing walnut oil
Radu Oxana , Baerle Alexei , Tatarov Pavel , Popovici Cristina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of walnut oil (Juglans Regia L.) Oxidative stabilization by saturated fatty acids
Radu Oxana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Partiсularitățile spectrale ale uleiurilor vegetale fortifiate cu substanțe biologic active naturale
Radu Oxana , Baerle Alexei , Mija Nina , Roşca Ilie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de determinare a lecitinei din gălbenuş de ou, utilizarea tehnologică a lecitinei
Radu Oxana , Mija Nina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Estimation of apical necosis in Junglans Regia L. walnuts harvested in Moldova
Sandulachi Elisaveta , Radu Oxana , Fuior Adelina
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20