IBN
Închide
Negură Călin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2019 - 1

Cadrul de promovare și reglementare a cogenerării energiei și sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică în Republica Moldova
Negură Călin , Borosan Constantin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Determination of the main characteristics of the heat load duration curve for a new analytical model
Negură Călin
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un nou model analitic al curbei clasate a sarcinii termice
Arion Valentin , Negură Călin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluation of the minimum operating duration of cogeneration units that could ensure economic viability
Arion Valentin , Chelmenciuc Corina , Negură Călin
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 10th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11-a. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regularizarea parametrilor instalațiilor de cogenerare 5-3000 kW, bazate pe aplicarea motoarelor cu ardere internă
Claichnet Nicolae , Negură Călin , Arion Valentin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Sporirea eficienţei energetice – o condiţie esenţială pentru dezvoltarea durabilă a ţării
Negură Călin1 , Stratan Mihai2 , Arion Valentin3
1 Ministerul Economiei, Moldova,
2 Agenţia pentru Eficienţă Energetică,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Considerarea inflaţiei în evaluarea proiectelor de eficienţă energetică şi energii regenerabile (abordare macroeconomică)
Arion Valentin , Bugaian Larisa , Hlusov Viorica , Negură Călin
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sielmen Proceedings of the 10th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 10-a. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7