IBN
Închide
Negru Andrei
Cuvinte-cheie (64): independența justiției (3), integrity (2), justiţie (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Încadrarea societăţii civile în procesul de autoadministrare a justiţiei realizat prin instituţia consiliului superior al magistraturii
Negru Andrei, Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(53) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Importanța activismului juridic profesional pentru justiția națională
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionaleConferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective ale procesului de consolidare a justiţiei contemporane
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(51) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Excepția de ilegalitate în realitatea unei societăți informaționale
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiuni doctrinare dintre răspunderea juridică și responsabilitatea juridică
Negru Andrei, Chicu Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de modernizare a Justiției Naționale
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea funcției de control a inspecției judiciare
Negru Andrei, Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile la care poate fi expusă societatea civilă în condițiile realității informaționale contemporane
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Recenzie elaborată de Facultatea de Drept, USM, Andrei NEGRU, dr. hab., prof. univ., la Compendiul jurisprudenței Curții Constitu
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(203) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Formele răspunderii juridice a magistratului
Negru Andrei, Novac Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(167) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceperi de esență și conținut al statutului magistratului
Negru Andrei, Novac Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(166) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Argumentarea imunităţii judecătorului în realitatea juridică naţională
Poalelungi Mihail, Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(146) / 2012 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul consolidării justiției – autoperfecționarea continuă a justiției contemporane
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(145) / 2012 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificări teoretice şi perspective praxiologice ale fenomenului justiţiei consolidate
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Закон и Жизнь
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Expunere de opinii referitoare la reglementările juridice naţionale în domeniul formării şi activităţii colegiului disciplinar şi al răspunderii disciplinare a judecătorilor
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(124) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii care determină eficiența activității de aplicare a dreptului de către organele autorităților publice
Negru Andrei1, Manţuc Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(128) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea capacităţii societăţii civile în procesul de reformare a justiţiei
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-11(134) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Aspecte de legalitate a unor reglementări juridice naţionale în sfera justiţiei
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(113) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii cu privire la Legitimitatea Consiliului Superior al Magistraturii în contextul Legislaţiei Naţionale actuale şi al standardelor europene
Negru Boris, Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(112) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Dimensiunea istorică a contractului normativ ca izvor al dreptului
Pantea Oleg, Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23