IBN
Închide
Negru Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Încadrarea juridică a fenomenului „stat captiv”
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligațiuni și consecințe politico-juridice ale demarării procedurii de decapturare a statului
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele precedentului judiciar în manifestarea de formă a dreptului national
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceduri de alegere a reprezentanților societății civile în organele de administrare a justiției. Avantaje și efecte
Negru Andrei , Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3498-3-3..
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Încadrarea societăţii civile în procesul de autoadministrare a justiţiei realizat prin instituţia consiliului superior al magistraturii
Negru Andrei , Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(53) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme juridice de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii
Negru Andrei , Josanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.1. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective judiciare în condiții de izolare socială
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.1. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Should the judicial inspection body care about judicial corruption? The cases of Moldova and Romania
Negru Andrei , Creciun Natalia
State University of Moldova
Cogito
Nr. 3(12) / 2020 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori și principii fundamentale ale justiției în context european
Negru Andrei1 , Codrea Lavinia Andreea2
1 State University of Moldova,
2 “Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Importanța activismului juridic profesional pentru justiția națională
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionaleConferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective ale procesului de consolidare a justiţiei contemporane
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(51) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospective, realități și provocări ale învățământului juridic
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Excepția de ilegalitate în realitatea unei societăți informaționale
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiuni doctrinare dintre răspunderea juridică și responsabilitatea juridică
Negru Andrei , Chicu Oleg
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de modernizare a Justiției Naționale
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconceptualizarea funcției de control a inspecției judiciare
Negru Andrei , Creciun Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile la care poate fi expusă societatea civilă în condițiile realității informaționale contemporane
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-4-9..
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Recenzie elaborată de Facultatea de Drept, USM, Andrei NEGRU, dr. hab., prof. univ., la Compendiul jurisprudenței Curții Constitu
Negru Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(203) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Formele răspunderii juridice a magistratului
Negru Andrei , Novac Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(167) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 12 November, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceperi de esență și conținut al statutului magistratului
Negru Andrei , Novac Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(166) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33