IBN
Închide
Stoicev Petru Nicolae
Cuvinte-cheie (40): Caprolactam (2), Electrolytic coatings (2), microhardness (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Oxide nanometric pellicles formation by applying electrical dicharges in inpulse
Topală Pavel1, Ojegov Alexandr1, Stoicev Petru2
1 Alecu Russo Bălţi State University,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Science
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The formation of anti-corrosive structures and thin films on metal surfaces by applying EDM
Topală Pavel1, Ojegov Alexandr1, Beşliu Vitalie1, Stoicev Petru2
1 Alecu Russo Bălţi State University,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Science
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Influența parametrilor tehnologici – tensiune, cantitate de electricitate - la generarea formațiunilor spațiale alcătuite din atomi de carbon de tipul fulerenelor, la aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Marin L.1, Topală Pavel2, Stoicev Petru3, Beşliu Vitalie2, Ojegov Alexandr2, Pînzaru Natalia2, Guzgan Dorin2, Platon Andrei3
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele teoretice, privind formarea micro- și nanodimensională a acoperirilor de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere rezistente la uzare
Ungureanu Eugen1, Stoicev Petru1, Topală Pavel2, Beşliu Vitalie2, Platon Andrei1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Application of nano-oxide films on the surfaces of parts made of titanium alloys in order to increase their corrosion resistance
Topală Pavel1, Ojegov Alexandr1, Stoicev Petru2
1 Alecu Russo Bălţi State University,
2 Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele cercetări experimentale privind coroziunea peliculelor din grafit obţinute prin descărcări electrice în impuls
Beşliu Vitalie1, Topală Pavel1, Stoicev Petru2, Ojegov Alexandr1, Hîrbu Arefa1, Guzgan Dorin1
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 23 December, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электролитический сплав железо – никель со свойствами самосмазывания и оценка температурной стойкости граничных термогенерирующихся слоев пленки капролактама
Stoicev Petru1, Topală Pavel2, Ungureanu Eugen2, Trifan Nicolae1, Roşcovan Gheorghe1, Beşliu Vitalie2
1 Технический Университет Молдовы,
2 Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Inginerie agrară şi transport autoMaterialele Simpozionului Ştiinţifico-Practic Internaţional „Realizări şi perspective în inginerie agrară şi transport auto”
Volumul 45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Aplicarea micropeliciulelor de grafit la micşorarea coeficientului de adeziune superficială
Marin L.1, Topală Pavel2, Stoicev Petru3, Ojegov Alexandr3
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 3 July, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparison of geometric parameters of cations in cobalt (III) and rhodium (III) compounds
Rusanovschi Mihail1, Stoicev Petru1, Rusanovschi Vitalie2
1 Technical University of Moldova,
2 State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Super luminescence phenomenon in ternary compounds of type CdGa2S4
Pîntea Valentina, Maciuga A., Radu Rodion, Stoicev Petru, Kulev Mihail
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Automatizarea proceselor de asamblare (montare) a fabricatelor
Botez Alexei, Stoicev Petru, Colin Tudor
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Automatizarea proceselor de asamblare, o modalitate importantă de sporire a durabilităţii maşinilor
Botez Ilie, Stoicev Petru, Nastas Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dependencies of spice level3 parameters on irradiation
Rusanovschi Vitalie1, Rusanovschi Mihail2, Stoicev Petru2
1 State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova ,
2 Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extragerea parametrilor pentru programul de simulare schemotehnică SPICE LEVEL3
Rusanovschi Vitalie1, Rusanovschi Mihail2, Stoicev Petru2
1 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI),
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxide nanometric pellicles formation by applying electrical discharges in impulse
Topală Pavel1, Stoicev Petru2, Ojegov Alexandr1
1 Alecu Russo Bălţi State University,
2 Technical University of Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 7 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Influenţa densităţii de curent catodic asupra dimensiunilor nanometrice ale blocurilor de mozaic şi distorsiunilor acoperirilor electrolitice de Fe-Ni, depuse în regim de rezonanţă ale componentelor variabile ale curentului electric
Stoicev Petru1, Lupaşco Andrei1, Botez Ilie1, Colin Tudor1, Balandin Anton1, Topală Pavel2, Ojegov Alexandr2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 17 December, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor
Botez Ilie, Colin Tudor, Stoicev Petru, Botez Alexei, Trifan Nicolae
Universitatea Tehnică a Moldovei
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 2 July, 2015. Descarcări-58. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 6

Aspecte dinamice în comportametul tribosistemului cu alunecare la mişcări ciclice de tip piston-cilindru
Poştaru Andrei, Poştaru Gheorghe, Stoicev Petru, Ceban Victor
Universitatea Tehnică a Moldovei
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 15 December, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polarizarea catodului din oţel 45 la depunerea acoperirilor electrolitice de fier în prezenţa caprolactamiei
Stoicev Petru1, Radu Rodion1, Gamreţki Igor1, Topală Pavel2, Balandin Alexander A.2, Ojegov Alexandr2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Vol. 28 :Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Volumul 28. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-218-7.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polarizarea catodului din oţel 45 la depunerea acoperirilor electrolitice de fier în prezenţa caprolactamei
Stoicev Petru1, Radu Rodion1, Gamreţki Igor1, Topală Pavel2, Balandin Anton, Ojegov Alexandr2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 16 December, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29