IBN
Închide

43Publicaţii

215Descărcări

22750Vizualizări

Stoicev Petru
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2022 - 3

Theoretical and experimental modelling of the tribological behaviour aspects of contact elements in the precessional gearing (PG)
Bostan Ion , Stoicev Petru , Poştaru Gheorghe , Vaculenco Maxim , Buga Alexandru , Kulev Mihail , Poştaru Andrei , Platon Andrei
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 13 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical contributions on the selection of possible tribological couples of materials for the manufacture of precessional transmissions
Bostan Ion , Stoicev Petru , Buga Alexandru , Poştaru Gheorghe , Trifan Nicolae , Platon Andrei
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние состава стали на свойства композитной поверхности, получаемой электроискровым легированием
Беньковский Ю.1 , Кроитору Думитру2 , Петренко В.2 , Стойчев П.2 , Юрченко Е.1 , Дикусар Александр12
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт прикладной физики
Электронная обработка материалов
Nr. 1(58) / 2022 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 1 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Sergiu Rădăuțanu, acad. prof.univ.dr.hab. – primul rector al Universității Tehnice a Moldovei
Stoicev Petru
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sergiu Rădăuţanu Biobibliografie: (vocaţie, exigenţă, raţiune)
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-818-0.
Disponibil online 19 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Argumentarea parametrilor constructiv–funcționali ai secției mașinii de semănat rotative
Nastas Andrei1 , Stoicev Petru1 , Serbin Vladimir2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea stabilității termice a polieterpoliolului PETOL 36 3 BO prin nanomodificare cu aluminosilicat stratificat tip montmorillonit (bentonita)
Laurenţiu Marin1 , Topală Pavel2 , Stoicev Petru3 , Platon Andrei3
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxide nanometric pellicles formation by applying electrical dicharges in inpulse
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Stoicev Petru2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea durabilităţii melcului maşinii de brichetat prin formarea straturilor rezistente la uzură
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Beşliu Vitalie1 , Stoicev Petru2 , Bodnariuc Ion2 , Pereteatcu Pavel2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The formation of anti-corrosive structures and thin films on metal surfaces by applying EDM
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Beşliu Vitalie1 , Stoicev Petru2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aspectele teoretice ale fenomenelor de autolubrifiere a suprafețelor de frecare a tribocuplelor, restabilite cu acoperiri de fier electrolitic in baza caprolactamei
Ungureanu Eugen1 , Stoicev Petru1 , Topală Pavel2 , Beşliu Vitalie2 , Platon Andrei1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7, R. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența parametrilor tehnologici – tensiune, cantitate de electricitate - la generarea formațiunilor spațiale alcătuite din atomi de carbon de tipul fulerenelor, la aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Marin L.1 , Topală Pavel2 , Stoicev Petru3 , Beşliu Vitalie2 , Ojegov Alexandr2 , Pînzaru Natalia2 , Guzgan Dorin2 , Platon Andrei3
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premisele teoretice, privind formarea micro- și nanodimensională a acoperirilor de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere rezistente la uzare
Ungureanu Eugen1 , Stoicev Petru1 , Topală Pavel2 , Beşliu Vitalie2 , Platon Andrei1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Application of Nano-Oxide films on the surfaces of parts made of titanium alloys in order to increase their corrosion resistance
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Stoicev Petru2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Technical University of Moldova
IFMBE Proceedings 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME 2015
Editia 3-a, Vol. 55. 2016. . ISSN 16800737.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Application of nano-oxide films on the surfaces of parts made of titanium alloys in order to increase their corrosion resistance
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Stoicev Petru2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3, R. 2015. . .
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele cercetări experimentale privind coroziunea peliculelor din grafit obţinute prin descărcări electrice în impuls
Beşliu Vitalie1 , Topală Pavel1 , Stoicev Petru2 , Ojegov Alexandr1 , Hîrbu Arefa1 , Guzgan Dorin1
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 23 December, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электролитический сплав железо – никель со свойствами самосмазывания и оценка температурной стойкости граничных термогенерирующихся слоев пленки капролактама
Стойчев П.1 , Топала П.2 , Унгуряну Е.2 , Trifan Nicolae1 , Рошкован Г.1 , Бешлиу В.2
1 Технический Университет Молдовы,
2 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Aplicarea micropeliciulelor de grafit la micşorarea coeficientului de adeziune superficială
Marin L.1 , Topală Pavel2 , Stoicev Petru3 , Ojegov Alexandr3
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 3 July, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparison of geometric parameters of cations in cobalt (III) and rhodium (III) compounds
Rusanovschi Mihail1 , Stoicev Petru1 , Rusanovschi Vitalie2
1 Technical University of Moldova,
2 State Agency on Intellectual Property of the Republic of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Super luminescence phenomenon in ternary compounds of type CdGa2S4
Pîntea Valentina , Maciuga Anatol , Radu Rodion , Stoicev Petru , Kulev Mihail
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Încercările de exploatare ale pivoturilor de fuzetă și a cilindrilor blocurilor de compresoare, recondiționate și durificate cu acoperiri de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere (partea I)
Stoicev Petru1 , Danu D.1 , Gamreţki Igor1 , Roşcovan Gheorghe1 , Topală Pavel2 , Ojegov Alexandr2 , Balandin Alexander A.2 , Pînzaru Natalia2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 43