IBN
Închide
Calmuţchi Laurenţiu Ion
Cuvinte-cheie (39): extension (2), ring of sets (2), învățare prin cercetare. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Rolul problemelor de geometrie în formarea abilităților de cercetare ale elevilor
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(13) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Aplicarea logicii matematice la rezolvarea unor ecuații, inecuații și sisteme de ecuații, inecuații în cursul liceal de matematică
Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods of construction of Hausdorff extensions
Calmuţchi Laurenţiu
Moldova Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 4 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O stea în lumea matematicienilor. Acad. M. Cioban la 75 de ani
Calmuţchi Laurenţiu1, Tighineanu Ion2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea contraexemplului în studierea elementelor de geometrie intuitivă în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

On a poset of extensions with first-countable remainder
Calmuţchi Laurenţiu
Moldova Tiraspol State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Aplicaţii ale elementelor de logică şi mulţimi la rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi sistemelor acestora
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvant inainte
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 12 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor matematice de rezolvare a problemelor tipice în clasele primare
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional compactifications of T0-spaces and bitopological structures
Choban Mitrofan, Calmuţchi Laurenţiu
Moldova Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2-3(73) / 2013 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 25 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de formare conceptuală a tineretului
Calmuţchi Laurenţiu, Levinţa Ştefan
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema calendarului şi calendarul popular
Calmuţchi Laurenţiu, Cojocaru Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 12 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorema celor trei perpendiculare şi reciprocele ei
Hariton Andrei, Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Cuvânt înainte
Calmuţchi Laurenţiu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematician de performanţă.Academicianul Mitrofan Cioban la 70 de ani
Calmuţchi Laurenţiu1, Tighineanu Ion2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul Bologna: priorităţi, probleme, soluţii
Calmuţchi Laurenţiu, Donţoi Petru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea problemelor prin diverse modalităţi didactice
Calmuţchi Laurenţiu, Hariton Andrei
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

On Wallman compactifications of T0-spaces and related questions
Calmuţchi Laurenţiu, Choban Mitrofan
Moldova Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

On a small quasi-compactness
Calmuţchi Laurenţiu
Moldova Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(49) / 2005 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 29 April, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19