IBN
Închide

166Publicaţii

556Descărcări

30861Vizualizări

Ţapcov Victor86Ciumacov Iurie44Petrenko Piotr44Graur Vasile44Rudic Valeriu43Zariciuc Elena24Garbuz Olga19Rusnac Roman18Balan Greta16Usataia Irina16Lozan-Tîrşu Carolina14Gudumac Valentin13Burduniuc Olga13Poirier Donald11Pahontu Elena Mihaela11Toderaş Ion10Barbă Nicanor9Batîr Ludmila9Rusnac Anna9Bulimaga Valentina8Bîrcă Maria8Mitkevici N.8Zosim Liliana7Tagadiuc Olga6Ţurcanu Ştefan6Andronache Lilia6Cotovaia Aliona6Căpăţînă Tatiana5Duca Gheorghe4Prisacari Viorel4Elenciuc Daniela4Barbă Alic4Botnaru Maria4Şova Sergiu4Roscov-Arcan Elena4Paholniţcaia Anastasia4Sofroni Dumitru3Boronciuc Gheorghi3Roşca Nicolae3Balan Ion3Balan Roman3Buraciova Svetlana3Cardaniuc Corina3Ciobanu Veronica3Guţu Lilian3Stratan Valentina3Cebotari Valentina3Efremova Nadejda3Casian Neonila3Popuşoi Ana3Tripac Irina3Rosca Sergiu3Roşu Tudor3Anton Emil3Popovschi Lilia3Erhan Tatiana3Codiţă Tatiana3Sameţ Nina3Ureche Virgil3Ancuţa Eugen3Truhina Irina3Chiriac Tatiana2Ciochină Valentina2Sardari Veronica2Codreanu Svetlana2Cepoi Liliana2Batîr Dumitru2Chirilov Alexandru2Miscu Vera2Melnic Elena2Buzan Vladimir2Jalbă Angela2Roy Jenny2Cazacova Iulia2Forni Alessandra2Furdui Teodor2Ciumac Daniela2Buzu Ion2Sargun Artur2Jalba Svetlana2Didilica Ina2Fuior Arcadie2Floquet Sebastian2Cariati Elena2Cebotari Diana2Lucenti Elena2Ilies Diana-Carolina2Erhan T.2Vasilca M.2Nicolenco Nicoleta2Gradisteanu Maria2Bukarciuk L.2Colţun Maricica1Lupaşcu Andrei1Revenco Mihail1Turtă Constantin1Vlad Pavel1Lupaşcu Tudor1Dizdari Anna1Ungureanu Laurenţia1Bulhac Ion1Reva Veaceslav1Crudu Valeriu1Jalbă Alexandru1Procopişin Larisa1Isac-Guţul Tatiana1Lozan Vasile1Noviţchi Ghenadie1Mereuţă Ion1Varmari Nina1Roşca Ion1Teleuţă Alexandru1Popa Alexei1Ştîrba Olga1Parii Angela1Costes Jean-Pierre1Pantea Valeria1Bodrug Mihai1Ciornea Victor1Balan Diana1Andronic Olesea1Pantea Valeriana1Jovmir Tudor1Popa Vasile1Julea Felicia1Lupaşcu Lucian1Melnic Alexandra1Ciornea Valeriu1Popa Tatiana1Eftodii Sergiu1Bârcă Maria1Gheorghiţă Cristina1Olaru Octavian-Tudorel1Barba Nina1Smaglii Vadim1Savcin Serghei1Fiodorov Nicolai1Socea Laura-Ileana1Barbuceanu Stefania-Felicia1Socea Bogdan1Damian Ina1Bruduniuc Olga1Lipkovsky A.1Şișcanova N.1Ciuneaeva Anastasia1Milentiev A.1Diurici E.1Moldovan E.1Cernobai A.1Badea Mihaela1Bratu Ovidiu Gabriel1Ghileţchi Natalia1Iliescu Veronica1Cazanji Irina1Elenciuc D.1Bîrsanu Irina1Ulchina Ianina1Zarovnaia Alina1Rusu Virginia1Baerle Natalia1Dubalar A.1
Gulea Aurelian Petru
Cuvinte-cheie (183): compuşi coordinativi (5), Antimicrobial activity (5), coordination compounds (5)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 58. Publicaţii la conferinţe din RM - 102. Publicaţii peste hotare - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Novel 2-formylpyridine 4-allyl-S-methylisothiosemicarbazone and Zn(II), Cu(II), Ni(II) and Co(III) complexes: Synthesis, characterization, crystal structure, antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activity
Balan Greta1, Burduniuc Olga1, Usataia Irina2, Graur Vasile2, Chumakov Yurii34, Petrenko Peter3, Gudumac Valentin1, Gulea Aurelian2, Pahontu Elena Mihaela5
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Applied Physics,
4 Gebze Technical University,
5 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Applied Organometallic Chemistry
Nr. 3(34) / 2020 / ISSN 0268-2605
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 19

Cercetarea relației structură–activitate a compușilor coordinativi ai Cu(II) cu benzoat de etil-4-tiosemicarbazone-2-formil(acetil și benzoil)piridinei asupra microorganismelor Acinetobacter bamannii și E.coli
Rusnac Anna, Balan Greta, Ţapcov Victor, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compound as inhibitor of superoxid radical.
Garbuz Olga1, Pantea Valeria2, Usataia Irina3, Graur Vasile3, Tsapkov Viktor3, Sardari Veronica2, Tagadiuc Olga2, Gudumac Valentin2, Gulea Aurelian3
1 Institute of Zoology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compounds of some 3D metals with salicylidene-4-allyl-s-benzylisothiosemicarbazide
Gulea Aurelian1, Gradisteanu Maria1, Usataia Irina1, Tsapkov Viktor1, Graur Vasile1, Chumakov Yurii2, Petrenko Peter2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de sinteză a unor izotiocianați alifatici, aromatici, heterociclici
Rusnac Roman, Nicolenco Nicoleta, Zarovnaia Alina, Rusu Virginia, Bîrcă Maria, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular inhibitor of HL-60 cancer cells' proliferation based on 2-{[2-(prop-2-en-1-ylcarbamothioyl) hydrazinylidene]-methyl} pyridinium nitrate
Gulea Aurelian1, Graur Vasile1, Cazanji Irina1, Tsapkov Viktor1, Chumakov Yurii2, Petrenko Peter2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novel thiosemicarbazone acetamide derivatives and their copper complexes: synthesis, characterization and potential biological activity
Rusnac Roman, Barba Nicanor, Tsapkov Viktor, Gulea Aurelian
State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyfunctional inhibitors based on some 3D metal coordination compounds with substituted salicylidene- and picolidene-4-allyl-S-alkylisothiosemicarbazides
Gulea Aurelian1, Graur Vasile1, Usataia Irina1, Tsapkov Viktor1, Garbuz Olga1, Chumakov Yurii2, Petrenko Peter2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu inovativ de sporire a conţinutului de polizaharide acide la cianobacteria Spirulina platensis
Zosim Liliana1, Bulimaga Valentina1, Rudic Valeriu2, Gulea Aurelian1, Ţapcov Victor1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza tiosemicarbazonelor noi pe baza unor azachalcone
Botnaru Maria, Rusnac Roman, Baerle Natalia, Ţapcov Victor, Şova Sergiu, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and antifungal properties of new copper (II) complexes with n-cyclohexyl-2-[(pyridin-2-yl) methylidene] hydrazine-1-carbothioamide
Nicolenco Nicoleta1, Rusnac Roman1, Burduniuc Olga2, Tsapkov Viktor1, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 National Agency for Public Health
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and antimicrobial properties of new copper (II) complexes with benzoate of ethyl 4-({2-[(pyridin-2-yl) methylidene] hydrazinecarbothioyl} amino)
Rusnac Anna1, Balan Greta2, Tsapkov Viktor1, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates
Usataia Irina, Gradisteanu Maria, Gulea Aurelian
State University of Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, antimicrobial and antifungal properties of copper(II) coordination compounds with 2,4-dihydroxybenzaldehyde 4-allylthiosemicarbazone containing amines
Gulea Aurelian1, Ulchina Ianina1, Graur Vasile1, Tsapkov Viktor1, Chumakov Yurii2, Petrenko Peter2, Balan Greta3, Burduniuc Olga3
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, characterization, crystal structure and antimicrobial activity of copper(II) complexes
Bîrcă Maria1, Rusnac Roman1, Birsanu Irina1, Balan Greta2, Petrenko Peter3, Gulea Aurelian3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 4 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and antioxidant properties of bis-ligand complex of nickel with 2-hydrochi-3-methoxibenzaldehyde 4-(2,4-dimethylphenyl) thiosemicrbazone
Gulea Aurelian1, Cebotari Diana1, Petrenko Peter2, Chumakov Yurii2, Garbuz Olga1, Tsapkov Viktor1, Gudumac Valentin3
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, Structure, and Biological Activity of Coordination Compounds of Cobalt(II), Nickel(II), and Copper(II) with N-(Methoxyphenyl)-2-[(5-nitrofuryl)methylene]hydrazine Carbothioamides
Gulea Aurelian1, Mitkevich N.1, Chumakov Yurii23, Petrenko Peter2, Balan Greta4, Burduniuc Olga45, Tsapkov Viktor1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 Gebze Institute of Technology, Cayirova,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 National Agency for Public Health
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 7(89) / 2019 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, Structure, and Biological Activity of Copper and Cobalt Coordination Compounds with Substituted 2-(2-Hydroxybenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)hydrazinecarbothioamides
Gulea Aurelian1, Graur Vasile1, Chumakov Yurii23, Petrenko Peter2, Balan Greta4, Burduniuc Olga45, Tsapkov Viktor1, Rudic Valeriu6
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 Gebze Institute of Technology, Cayirova,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 National Agency for Public Health,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 5(89) / 2019 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 9 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water-soluble dicopper complex having antimicrobial activity
Jovmir Tudor1, Popa Tatiana1, Balan Greta2, Burduniuc Olga2, Lupaşcu Lucian1, Gulea Aurelian2, Lozan Vasile1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[MO2O2S2]2+ and [MO2O4]2+ -based coordination chemistry: from synthesis to biological applications
Fuior Arcadie12, Floquet Sebastian1, Cebotari Diana12, Toderash Ion3, Cebotari Valentina3, Gulea Aurelian4
1 Institut Lavoisier de Versailles,
2 Conservatorul de Stat din Moldova,
3 Institute of Zoology,
4 State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 30 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 166