IBN
Închide

241Publicaţii

734Descărcări

49271Vizualizări

Ciumacov Iurie59Petrenko Piotr58Graur Vasile51Garbuz Olga29Gudumac Valentin20Balan Greta19Bîrcă Maria16Burduniuc Olga16Pahontu Elena Mihaela15Lozan-Tîrşu Carolina15Cotovaia Aliona12Barbă Nicanor12Bulimestru Ion10Noviţchi Ghenadie10Bulimaga Valentina9Batîr Ludmila9Mitkevici N.9Andronache Lilia8Paholniţcaia Anastasia8Barbă Alic6Helm Lothar6Merbach Andre6Căpăţînă Tatiana6Botnaru Maria5Bocelli Gabriele5Ilies Diana-Carolina5Duca Gheorghe4Elenciuc Daniela4Buraciova Svetlana4Cebotari Valentina4Jalbă Angela4Pantea Valeriana4Boronciuc Gheorghi3Balan Ion3Balan Roman3Cardaniuc Corina3Ciobanu Veronica3Crudu Valeriu3Guţu Lilian3Efremova Nadejda3Casian Neonila3Costes Jean-Pierre3Anton Emil3Erhan Tatiana3Buzu Ion3Codiţă Tatiana3Julea Felicia3Eftodii Sergiu3Ancuţa Eugen3Jalba Svetlana3Cebotari Diana3Mezey Reka-Ștefana3Perreault M.3Antoseac Boris2Chiriac Tatiana2Ciochină Valentina2Codreanu Svetlana2Cepoi Liliana2Batîr Dumitru2Chirilov Alexandru2Miscu Vera2Melnic Elena2Buzan Vladimir2Gdaniec Maria2Cazacova Iulia2Forni Alessandra2Ciornea Victor2Negoiu Maria2Galmadi Natalia2Furdui Teodor2Ciumac Daniela2Ciornea Valeriu2Didilica Ina2Malic Elena2Fuior Arcadie2Floquet Sebastian2Cariati Elena2Lucenti Elena2Erhan T.2Nicolenco Nicoleta2Gradisteanu Maria2Bukarciuk L.2Borta A.2Galmadi A.2Colţun Maricica1Lupaşcu Andrei1Guţu Iacob1Lupaşcu Tudor1Filippova Irina1Dizdari Anna1Bulhac Ion1Jalbă Alexandru1Isac-Guţul Tatiana1Lozan Vasile1Mereuţă Ion1Gliga Olesea1Bairac Natalia1Parii Angela1Bejenari Natalia1Bogaiciuc Lilia1Galeev R.1Jeanneau Erwann1Pantea Valeria1Bodrug Mihai1Pasculescu Simona1Balan Diana1Andronic Olesea1Jovmir Tudor1Lupaşcu Lucian1Melnic Alexandra1Paholco Chiril1Boeva Maria1Bârcă Maria1Oprean Camelia1Gheorghiţă Cristina1Bernic Valentin1Luca Constantin1Olaru Octavian-Tudorel1Barba Nina1Nicolenco Aliona1Mihalciuc Olga1Fiodorov Nicolai1Barbuceanu Stefania-Felicia1Damian Ina1Bruduniuc Olga1Lipkovsky A.1Ciuneaeva Anastasia1Milentiev A.1Diurici E.1Moldovan E.1Cernobai A.1Badea Mihaela1Bratu Ovidiu Gabriel1Ghileţchi Natalia1Iliescu Veronica1Cazanji Irina1Elenciuc D.1Cornei Nicoleta1Bîrsanu Irina1Baerle Natalia1Dubalar A.1Moldovan Aliona1Bejenari Nadejda1Mentre Olivier1Petcenco Irina1Anachii A.1Modrea Valentina Mihaela1Paraschivescu Codruța1Gdanets Maria1Bezer Silivia1Capet Frederic1Cîrcu Viorel1Candu N.1Olan O.1Emandei Cristina1Mingalieva L.1
Gulea Aurelian Petru
Cuvinte-cheie (224): coordination compounds (9), compuşi coordinativi (7), Antimicrobial activity (6)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 62. Publicaţii la conferinţe din RM - 167. Publicaţii peste hotare - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 6

Sinteza și proprietățile antibacteriene și antifungice ale compușilor coordinativi ai Fe(III) cu 4-ciclohexiltiosemicarbazona 4-benzoil-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-onă
1, Bîrcă Maria1, 1, Cotovaia Aliona1, Gulea Aurelian1, Balan Greta2, Burduniuc Olga3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complecși Ln(III)-Bi(III) în baza ionilor trietilentetraaminhexaacetat - precursori moleculari pentru oxizii micști BiLnO3
, Bulimestru Ion, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novel 2-formylpyridine 4-allyl-S-methylisothiosemicarbazone and Zn(II), Cu(II), Ni(II) and Co(III) complexes: Synthesis, characterization, crystal structure, antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activity
Balan Greta1, Burduniuc Olga1, 2, Graur Vasile2, Chumakov Yurii34, 3, Gudumac Valentin1, Gulea Aurelian2, 5
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Applied Physics,
4 Gebze Technical University,
5 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Applied Organometallic Chemistry
Nr. 3(34) / 2020 / ISSN 0268-2605
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(dimetilfenil)-tiosemicarbazone ale 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehidei
Gulea Aurelian, , Cebotari Diana, Garbuz Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, Structure and Biological Activity of Coordination Compounds of Copper, Nickel, Cobalt, and Iron with Ethyl N'-(2-Hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioate
Gulea Aurelian1, 1, Graur Vasile1, Chumakov Yurii23, 2, Balan Greta4, Burduniuc Olga45, Tsapkov Victor1, 6
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 Gebze Institute of Technology, Cayirova,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 National Agency for Public Health,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology
Russian Journal of General Chemistry
Nr. 4(90) / 2020 / ISSN 1070-3632
Disponibil online 4 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiol-disulfide metabolism in kidney tissue at the administration of some copper coordination compounds
1, 1, Gulea Aurelian2, 1, Andronache Lilia1, 1, Tsapkov Victor2, Gudumac Valentin1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 19

Cercetarea relației structură–activitate a compușilor coordinativi ai Cu(II) cu benzoat de etil-4-tiosemicarbazone-2-formil(acetil și benzoil)piridinei asupra microorganismelor Acinetobacter bamannii și E.coli
, Balan Greta, , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compound as inhibitor of superoxid radical.
Garbuz Olga1, 2, 3, Graur Vasile3, Tsapkov Victor3, 2, 2, Gudumac Valentin2, Gulea Aurelian3
1 Institute of Zoology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination compounds of some 3D metals with salicylidene-4-allyl-s-benzylisothiosemicarbazide
Gulea Aurelian1, Gradisteanu Maria1, 1, Tsapkov Victor1, Graur Vasile1, Chumakov Yurii2, 2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de sinteză a unor izotiocianați alifatici, aromatici, heterociclici
, , , , Bîrcă Maria, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular inhibitor of HL-60 cancer cells' proliferation based on 2-{[2-(prop-2-en-1-ylcarbamothioyl) hydrazinylidene]-methyl} pyridinium nitrate
Gulea Aurelian1, Graur Vasile1, Cazanji Irina1, Tsapkov Victor1, Chumakov Yurii2, 2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novel thiosemicarbazone acetamide derivatives and their copper complexes: synthesis, characterization and potential biological activity
, Barba Nicanor, Tsapkov Victor, Gulea Aurelian
State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyfunctional inhibitors based on some 3D metal coordination compounds with substituted salicylidene- and picolidene-4-allyl-S-alkylisothiosemicarbazides
Gulea Aurelian1, Graur Vasile1, 1, Tsapkov Victor1, Garbuz Olga1, Chumakov Yurii2, 2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu inovativ de sporire a conţinutului de polizaharide acide la cianobacteria Spirulina platensis
1, Bulimaga Valentina1, 2, Gulea Aurelian1, 1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza tiosemicarbazonelor noi pe baza unor azachalcone
Botnaru Maria, , Baerle Natalia, , , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and antifungal properties of new copper (II) complexes with n-cyclohexyl-2-[(pyridin-2-yl) methylidene] hydrazine-1-carbothioamide
Nicolenco Nicoleta1, 1, Burduniuc Olga2, Tsapkov Victor1, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 National Agency for Public Health
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and antimicrobial properties of new copper (II) complexes with benzoate of ethyl 4-({2-[(pyridin-2-yl) methylidene] hydrazinecarbothioyl} amino)
1, Balan Greta2, Tsapkov Victor1, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates
, Gradisteanu Maria, Gulea Aurelian
State University of Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, antimicrobial and antifungal properties of copper(II) coordination compounds with 2,4-dihydroxybenzaldehyde 4-allylthiosemicarbazone containing amines
Gulea Aurelian1, Ulchina Ianina1, Graur Vasile1, Tsapkov Victor1, Chumakov Yurii2, 2, Balan Greta3, Burduniuc Olga3
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, characterization, crystal structure and antimicrobial activity of copper(II) complexes
Bîrcă Maria1, 1, Birsanu Irina1, Balan Greta2, 3, Gulea Aurelian3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 4 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 241