IBN
Închide
Ciorba-Lascu Tatiana
Cuvinte-cheie (141): text (3), apprentissage (3), comprehension (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Concept configuration of the discursive approach of the literary text
Gerlovan O.1, Ciorba-Lascu Tatiana2
1 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau,
2 Moldova Tiraspol State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La spécificité de l'approche discursive du texte littéraire dans la formation de la compétence de communication en anglais
Ciorba-Lascu Tatiana
Université d’Etat de Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities of exploiting lyrical texts for the benefit of the English language learner
Ciorba-Lascu Tatiana
Moldova Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cross-cultural communication through proverbs
Galațanu Daniela, Ciorba-Lascu Tatiana
Moldova Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXIX-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondements psycholinguistiques du développement de la compétence communicative en langue etrangère
Ciorba-Lascu Tatiana
Université d’Etat de Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile textului literar: tipologie și structură
Ciorba-Lascu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practical approaches to the short story designed to foster students’ English communicative skills
Ciorba-Lascu Tatiana
Moldova Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effectiveness of the task-based approach on the development of students’ literary reading comprehension, analysis and critical thinking
Ciorba-Lascu Tatiana
Moldova Tiraspol State University
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Aspect interactif de la communication et de la construction du discours
Ciorba-Lascu Tatiana
Université d’Etat de Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of English borrowings in the Romanian language
Dolgu Ludmila, Ciorba-Lascu Tatiana
Moldova Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creative effective lessons using online tools
Galațanu Daniela, Ciorba-Lascu Tatiana
Moldova Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-1370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactic implications on the literary texts comprehension
Ciorba-Lascu Tatiana
Moldova Tiraspol State University
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactical Aspects of the Development of the Students' Discourse Competence
Ciorba-Lascu Tatiana
Moldova Tiraspol State University
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonctionnalité interactive des marqueurs discursifs dans l'acte conversationnel
Ciorba-Lascu Tatiana
Université d’Etat de Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les niveaux des difficultés de la compréhension d'un texte littéraire dans la classe du FLE
Iachimovschi Maria, Ciorba-Lascu Tatiana
Université d’Etat de Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategies to enable students' literary texts comprehension
Ciorba-Lascu Tatiana
Moldova Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valeurs connotatives du texte publicitaire français et roumain
Bîcu Nastea, Ciorba-Lascu Tatiana
Université d’Etat de Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Aspects methodologiques de l’apprentissage du français par le biais de l'humour
Ciorba-Lascu Tatiana
Université d’Etat de Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’utilisation de la chanson en tant qu’outil médiateur des interactions en classe de FLE
Ciorba-Lascu Tatiana
Université d’Etat de Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La création néologique dans le système lexical français contemporain
Bîcu Nastea, Ciorba-Lascu Tatiana
Université d’Etat de Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29