IBN
Închide

26Publicaţii

309Descărcări

5720Vizualizări

Grosu Veronica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2022 - 5

Abordări privind protejarea interesului investitorului în contextul actual al crizei economice. Studiu de caz ACET SA România
Grosu Veronica , Tanasă (Brînzaru) Simona-Maria , Bahnaru Denisa , Sorici (Zlati) Monica Laura
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
XI Edition. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-92-2.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Approaches to the evolution of the social context through the lens of the social insurance budget effort in Romania. Realities and perspectives
Zlati Monica Laura1 , Mihailă Svetlana2 , Grosu Veronica1
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(3) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efctele raportării integrate în procesul de comunicare cu părțile interesate
Cojocaru (Bărbieru) Ana-Carolina1 , Mihailă Svetlana1 , Grosu Veronica2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extended Implementation of IFRS 15 Integrated Model in Countries with an Emerging Economy
Grosu Veronica1 , Mihailă Svetlana2 , Jieri Nicolai1 , Zlati Monica Laura1 , Socoliuc Marian1 , Cosmulese Cristina Gabriela1
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Engineering Economics
Nr. 4(33) / 2022 / ISSN 1392-2785
Disponibil online 5 November, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial performance analysis from a social welfare perspective - a comparative study Romania-Moldova
Zlati Monica Laura1 , Mihailă Svetlana1 , Grosu Veronica2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(8) / 2022 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Contabilitatea în era digitalizării
Gherman Bursuc Maria , Melega Anatol , Grosu Veronica
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-67. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling the relationship between integrated reporting quality and sustainable business development
Ciubotariu Marius Sorin1 , Socoliuc Marian1 , Grosu Veronica1 , Mihailă Svetlana2 , Cosmulese Cristina Gabriela1
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Business Economics and Management
Nr. 6(22) / 2021 / ISSN 1611-1699 / ISSNe 2029-4433
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția tinerilor practicieni din domeniul contabil asupra practicii profesiei contabile în contextul globalizării și al digitalizării la nivel internațional
Gherman Bursuc Maria , Grosu Veronica
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a V-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-12-0.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The goodwill of the financial auditorium
Molociniuc (Hritcan) Marioara , Grosu Veronica
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Abordări privind tratamentul contabil aferent imobilizărilor deținute în vederea vânzării
Şoimu Sergiu1 , Grosu Veronica2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecințele digitalizării asupra lucrărilor efectuate de profesioniștii contabili IAS 38 Imobilizări necorporale
Gherman Bursuc Maria , Grosu Veronica
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Econometric model for readjusting significance threshold levels through quick audit tests used on sustainable compan
Grosu Veronica1 , Mateș Dorel2 , Zlati Monica Laura1 , Mihailă Svetlana3 , Socoliuc Marian1 , Ciubotariu Marius Sorin1 , Tanasă (Brînzaru) Simona-Maria1
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 West University of Timisoara,
3 Academy of Economic Studies of Moldova
Sustainability (Switzerland)
Nr. 19(12) / 2020 / ISSN 2071-1050
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrated Reporting – An Influencing Factor on the Solvency and Liquidity of a Company and Its Role in the Managerial Decision-Making Process
Mihailă Svetlana1 , Tanasă (Brînzaru) Simona-Maria2 , Grosu Veronica2 , Timofte (Coca) Cristina2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1190 . 2020. Switzerland. ISBN 978-303049828-3.
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul activelor intangibile în asigurarea competitivității și consolidării cotei de piață
Ancuța (Arsene) Vasilica-Monica1 , Grosu Veronica1 , Bădicu Galina2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainability reporting as a mixture of CSR and sustainable development. A model for micro-enterprises within the romanian forestry sector
Socoliuc Marian1 , Cosmulese Cristina Gabriela1 , Ciubotariu Marius Sorin1 , Mihailă Svetlana2 , Arion Iulia Diana3 , Grosu Veronica1
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Sustainability (Switzerland)
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2071-1050
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of information from cash flow statement in prediction of bankruptcy risk
Chelba Ancuța-Anisia , Grosu Veronica , Socoliuc Marian
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

An empirical analysis of stakeholders’ expectations and integrated reporting quality
Cosmulese Cristina Gabriela1 , Socoliuc Maria1 , Ciubotariu Marius Sorin1 , Mihailă Svetlana2 , Grosu Veronica1
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economic Research-Ekonomska Istrazivanja
Nr. 1(32) / 2019 / ISSN 1331-677X / ISSNe 1848-9664
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele implementării IFRS 9 asupra situațiilor financiare
Grosu Veronica1 , Mihailă Svetlana2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea și evaluarea riscurilor de investiții
Grosu Veronica , Prindii Sînziana Ioana , Nucă Dumitrița
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind contabilitatea veniturilor din alte activități a instituțiilor medico – sanitar publice din Republica Moldova
Frumusachi Ludmila1 , Grosu Veronica2 , Mihailă Svetlana1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26