IBN
Închide
Golovataia Ludmila
Cuvinte-cheie (115): labor migration (3), ameninţări economice (2), economie deschisă (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică în Azerbaijan
Головатая Людмила, Аскерова Симузер
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelation of migration processes and economic security in Azerbaijan
Golovataya Lyudmila, Ascherova Simuzer
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regional economic development and security in the context of Danube region strategy
Golovataya Lyudmila1, Andreeva Tatiana1, Duhlicher Grigore2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diplomației economice în consolidarea competitivității naționale și a securității economice
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of economic diplomacy in enhancing national competitiveness economic security
Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Prospects for the development of the new economy in the Republic of Moldova in the context of the implementation of the EU Strategy for the Danube Region
Andreeva Tatiana, Bădărău Elena, Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Важность и роль малых и средних предприятий в современных условиях развития Республики Молдова
Головатая Людмила1, Немири Яйси Фарида2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 University of Bejaia
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь между рынками труда и международной миграцией. На примере Алжира
Немири Яйси Фарида1, Головатая Людмила2
1 University of Bejaia,
2 Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития новой экономики в Республике Молдова в контексте реализации Стратегии ЕС по Дунайскому Региону
Андреева Татьяна, Бэдэрэу Eлена, Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Brain-drain influence on economic development of a state
Golovataia Ludmila1, Skutova Daniela2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Matej Bel University
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerţul liber – mod de asigurare a securităţii economice
Golovataia Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние феномена “утечки умов” на экономическое развитие государства
Golovataia Ludmila1, Skutova Daniela2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Matej Bel University
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая безопасность Республики Молдова в контексте международной торговли
Golovataia Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

European Union’s policy for Moldova in the context of european integration
Golovataya Lyudmila, Ceban Angela
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea în Uniunea Vamală versus integrarea în Uniunea Europeană - direcţii de dezvoltare a relaţiilor economice externe a Republicii Moldova
Golovataia Ludmila, Moleşteanu Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Содействие миссии Eubam Молдове во внедрении концепции интегрированного управления границами на национальном уровне
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

The role of diaspora in social-economic development
Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of labor migration in economic integration of Western Europe
Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The status, dinamycs and the main tendinces in moods of the population of CIS countries concerning integration
Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Migranţii muncitori şi integrarea lor în Republica Slovacă în perioada crizei economice
Golovataia Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26