IBN
Închide
Golovataia Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 21
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.5.Cursul universitar - 1

2023 - 4

Economia cunoașterii, semnificațiile și tendințele actuale
Mashal Lama12 , Golovataia Ludmila1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Colegiul Academic Kaye, Israel
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
/ 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внешняя энергетическая политика Европейского Союза и борьба с последствиями энергетического кризиса в Республике Молдова
Головатая Людмила , Казаку Виталий
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
/ 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инвестициoнная диплoматия как инструмент экoнoмическoй интеграции
Головатая Людмила
Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели расширения Европейского Союза в направлении Западных Балкан
Головатая Людмила
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
/ 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Conceptul multidimensional al securității europene
Roşca Ludmila, Golovataia Ludmila
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-98-6
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education as a „soft power” in modern political science research
Golovataya Lyudmila
Moldova State University
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(22) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 10 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National interests in the context of ensuring the economic security of the state
Golovataya Lyudmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migration of intellectuals in the context of the modern world economic system
Habashi Manal , Golovataya Lyudmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миграция интеллектуалов в контексте современной мировой экономической системы
Хабаши Манал , Головатая Людмила
Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Învățarea și respectarea principiilor diplomației economice ca garant al dezvoltării durabile
Golovataia Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Business diplomacy as a tool for the implementation of the foreign economic interests of the Republic of Moldova
Golovataya Lyudmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Business diplomacy ca instrument pentru implementarea intereselor economice externe ale Republicii Moldova
Golovataia Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(20) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономический контекст современной дипломатии в период трансформации мировой экономики
Golovataia Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The policy of the immigration process in Israel
Dinner Dan , Golovataya Lyudmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политика иммиграционного процесса в Израиле
Диннер Дан , Головатая Людмила
Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Трансформация международной экономической дипломатии в период глобализации
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoașterea diplomației economice, ca instrument pentru atingerea obiectivelor economice externe
Golovataia Ludmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ensuring economic security and national interests through economic diplomacy
Golovataya Lyudmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние трудовой миграции на социально- экономического развитие Азербайджана, как принимающей страны
Ascherova Simuzer , Golovataia Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of international labor migration on the social and economic development of Azerbaijan the host country
Askerova Simuzer , Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The migration security. regulation of migration flows in Azerbaijan
Askerova Simuzer , Golovataya Lyudmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformation of international economic diplomacy in the period of globalization
Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миграционная безопасность. регулирование миграционных потоков в Азербайджане
Аскерова Симузер , Головатая Людмила
Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обеспечение экономической безопасности и национальных интересов посредством экономической дипломати
Головатая Людмила
Академия публичного управления
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Экономическое сотрудничество – гарант стабильности в черноморском евро регионе
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь миграционных процессов и экономической безопасности в Азербайджане
Головатая Людмила , Аскерова Симузер
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelation of migration processes and economic security in Azerbaijan
Golovataya Lyudmila , Askerova Simuzer
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миграция, как составляющая экономической безопасности государств
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regional economic development and security in the context of Danube region strategy
Golovataya Lyudmila1 , Andreeva Tatiana1 , Duhlicher Grigore2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 University of European Studies of Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-1140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль экономической дипломатии в повышении национальной конкурентоспособности и экономической безопасности
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of economic diplomacy in enhancing national competitiveness economic security
Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Prospects for the development of the new economy in the Republic of Moldova in the context of the implementation of the EU Strategy for the Danube Region
Andreeva Tatiana , Bădărău Elena , Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Важность и роль малых и средних предприятий в современных условиях развития Республики Молдова
Головатая Людмила1 , Немири Яйси Фарида2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 University of Bejaia
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь между рынками труда и международной миграцией. На примере Алжира
Немири Яйси Фарида1 , Головатая Людмила2
1 University of Bejaia,
2 Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития новой экономики в Республике Молдова в контексте реализации Стратегии ЕС по Дунайскому Региону
Андреева Татьяна , Бэдэрэу Eлена , Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Brain-drain influence on economic development of a state
Golovataia Ludmila1 , Skutova Daniela2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Matej Bel University
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerţul liber – mod de asigurare a securităţii economice
Golovataia Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние феномена “утечки умов” на экономическое развитие государства
Golovataia Ludmila1 , Skutova Daniela2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Matej Bel University
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая безопасность Республики Молдова в контексте международной торговли
Golovataia Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Dinamica dezvoltării migraţiei internaţionale a forţei de muncă în condiţiile globalizării
Golovataia Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Union’s policy for Moldova in the context of european integration
Golovataya Lyudmila , Ceban Angela
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea în Uniunea Vamală versus integrarea în Uniunea Europeană - direcţii de dezvoltare a relaţiilor economice externe a Republicii Moldova
Golovataia Ludmila , Moleşteanu Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Азбука управления проектом
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Managementul public al programelor europene
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-241-6.
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Содействие миссии Eubam Молдове во внедрении концепции интегрированного управления границами на национальном уровне
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

The role of diaspora in social-economic development
Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-2266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of labor migration in economic integration of Western Europe
Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The status, dinamycs and the main tendinces in moods of the population of CIS countries concerning integration
Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Migranţii muncitori şi integrarea lor în Republica Slovacă în perioada crizei economice
Golovataia Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Влияние трудовой миграции на социальную отчужденность в Республике Молдова
Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dezvoltarea procesului migraţiei de muncă în condiţii de criză
Golovataia Ludmila
Economica
Nr. 3(67) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 54