IBN
Închide

58Publicaţii

339Descărcări

25115Vizualizări

Sîrodoev Ghenadie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(7)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 16.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 14
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2022 - 5

Cubolta river basin the typology of water body delineation
Sîrodoev Ghenadie , Miţul Efrem
Institutul de Ecologie şi Geografie
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3586-0-6.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea proceselor geomorfologice din cadrul bazinului hidrografic Cubolta
Canţîr (Madan) Angela , Sîrodoev Ghenadie , Gherasi Alexandru
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of the distribution and typification of landslides in the basin of the river Cubolta, Republic of Moldova
Cantir Angela , Sirodoev Ghennadi
Institute of Ecology and Geography
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelling Runoff within a Small River Basin under the Changing Climate: A Case Study of Using SWAT in the Bălţata River Basin (The Republic of Moldova)
Sîrodoev Igor1 , Corobov Roman2 , Sirodoev Ghennadi3 , Trombitsky Ilya2
1 Ovidius University, Constanța,
2 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
3 Institute of Ecology and Geography
Land
Nr. 2(11) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2073-445X
Disponibil online 6 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Структура и содержание атласа бассейна малой реки (на примере реки Куболта)
Сыродоев Геннадий , Кирьяк Иоана
Институт Экологии и Географии
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3586-0-6.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Bazine hidrografice mici. Schimbările climatice și eroziunea precipitațiilor - unele estimări
Corobov Roman , Sîrodoev Ghenadie , Trombitki Ilie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 41, R. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic assessment of the habitat services and biodiversity losses under the Dniester hydropower complex impacts
Cazantseva Olga12 , Corobov Roman2 , Trombitsky Ilya2 , Sirodoev Ghennadi3 , Zubcov Elena1
1 Institute of Zoology,
2 Eco-TIRAS International Association of River Keepers,
3 Institute of Ecology and Geography
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodology for assessing a climate change factor in the hydropower impacts research
Corobov Roman , Sirodoev Ghennadi
Eco-TIRAS International Association of River Keepers
Methodological guide for monitoring the hydropower impact on transboundary river ecosystems
Chişinău: Tipografia Centrală, 2021. ISBN 978-9975-47-198-5.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia și evaluarea economică a serviciilor ecosistemice și a pierderii lor
Corobov Roman , Sîrodoev Ghenadie
Asociaţia Internaţională Ecologică a păstrătorilor rîului „Еco–Тiras”
Ghid metodologic pentru monitorizarea impactului hidroenergetic asupra ecosistemelor fluviale transfrontaliere
Chişinău: Tipografia Centrală, 2021. ISBN 978-9975-157-80-3.
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rainfall erosivity and climate change: some estimations for the Baltata River basin
Corobov Roman1 , Sirodoev Ghennadi2
1 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
2 Institute of Ecology and Geography
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 10 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эндемики северного Причерноморья в составе флоры Бессарабии
Изверская Татьяна1 , Гендов Вечеслав1 , Сыродоев Геннадий2
1 Ботанический сад (Институт) АН Молдовы,
2 Институт Экологии и Географии
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Approaches to creating the information system for the analysis of monitoring results in the framework of the MONITOX program
Sirodoev Ghennadi
Institute of Ecology and Geography
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin BSB27-MONITOX
2020. Kavala, Greece. .
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic valuation of ecosystem services in the Dniester basin
Cazantseva Olga12 , Corobov Roman1 , Sirodoev Ghennadi13 , Trombitsky Ilya1
1 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
2 Institute of Zoology,
3 Institute of Ecology and Geography
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020. Cluj-Napoca, România. ISBN 978-606-17-1691-3.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Краснокнижные виды сосудистых растений узловых территорий национальной экологической сети севера Республики Молдова
Изверская Татьяна1 , Гендов Вечеслав1 , Сыродоев Геннадий2
1 Национальный Ботанический Cад (Институт) "Александру Чьюботару",
2 Институт Экологии и Географии
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пространственная кластеризация экосистем поймы Днестра для экономической оценки экосистемных услуг
Казанцева Ольга , Сыродоев Геннадий
Международная экологическая ассоциация хранителей реки Днестр «Eco-Tiras»
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Change in Climate of the Prut River Basin
Corobov Roman1 , Sirodoev Ghennadi21
1 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
2 Institute of Ecology and Geography
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. ISBN 978-606-8896-00-7.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani
Nedealcov Maria , Stegărescu Vasile , Bunduc Petru , Ursu Andrei , Bulimaga Constantin , Tărîţă Anatolie , Bejan Iurie , Sîrodoev Ghenadie , Bacal Petru , Răileanu Valentin , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragmentation and Flow Regulation of the Prut River Systems
Cazantseva Olga12 , Sirodoev Ghennadi23
1 Institute of Zoology,
2 ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers",
3 Institute of Ecology and Geography
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019. Tulcea, România. ISBN 978-606-8896-00-7.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The typology of water body delineation in the Prut river basin (Moldova)
Sirodoev Ghennadi , Miţul Efrem
Institute of Ecology and Geography
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Baza de date pentru evaluarea vulnerabilităţii Republicii Moldova la manifestarea proceselor geomorfologice
Sîrodoev Ghenadie , Miţul Efrem , Serbina Svetlana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 58