IBN
Închide
Cuzneţova Nadejda
Cuvinte-cheie (44): кантата (5), хор (4), атрибуты эпохи (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Поэма-кантата bună dimineaţa!В. Полякова в контексте тенденций молдавской хоровой музыки 1960-х гг. Aналитический этюд
Кузнецова Надежда
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Отражение интеграционных культурных процессов в области композиторского творче- ства послевоенных десятилетий в Республике Молдова на примере кантаты
Кузнецова Надежда
Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Архитектонические особенности кантаты Hаши зори С. Лобеля
Кузнецова Надежда
Академия музыки, театра и изобразительных искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 12 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности воплощения героико-патриотической тематики в кантате В. Загорского Под знаменем побед
Cuzneţova Nadejda12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Institutul de Stat al Artelor din Tiraspol
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Кантата мира А. Стырчи как образец кантатного творчества композитора
Кузнецова Надежда
Приднестровский институт искусств, Тирасполь
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(28) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Атрибуты эпохи в кантате Василия Загорского Под знаменем побед
Кузнецова Надежда
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Историческая хронология кантат в творчестве композиторов Республики Молдова: 1950-е годы
Кузнецова Надежда
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Кантата в творчестве композиторов Республики Молдова как объект изучения в национальном музыковедении
Кузнецова Надежда12
1 Академия музыки, театра и изобразительных искусств,
2 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8