IBN
Închide
Usataia Irina
Cuvinte-cheie (21): isothiosemicarbazone (3), coordination compounds (3), X-ray crystal structure (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 8

Antibacterial and antifungal activities of iron(III), cobalt(III), nickel(II) and copper(II) coordination compounds with 3,5-dibromosalicylaldehyde 4-allyls-methylisothiosemicarbazone
Usataia Irina1, Graur Vasile1, Tsapkov Viktor1, Vasylca M.1, Balan Greta2, Burduniuc Olga3, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 National Agency for Public Health
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal structures of bis[2-({[(ethylsulfanyl)(prop-2-en-1-ylamino) methylidene]hydrazinylidene}methyl)-6-methoxyphenolate]cobalt(III) tetrachlorocobaltat(II)
Petrenko Peter1, Chumakov Yurii12, Usataia Irina3, Graur Vasile3, Tsapkov Viktor3, Gulea Aurelian3
1 Institute of Applied Physics,
2 Gebze Institute of Technology, Cayirova,
3 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystal structures of bis[methyl-N-(prop-2-en-1-yl)-N'-(pyridin-2-ylmethylidene) carbamohydrazonothioate]zinc(II) and bis[methyl-N-(prop-2-en-1-yl)-N'-(pyridin-2-ylmethylidene)carbamo-hydrazonothioate]nickel(II) iodides
Usataia Irina1, Graur Vasile1, Petrenko Peter2, Chumakov Yurii23, Tsapkov Viktor1, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 Gebze Institute of Technology, Cayirova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biological activity of copper(II), nickel(II) and cobalt(III) coordination compounds with 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone.
Usataia Irina1, Graur Vasile1, Zariciuc Elena2, Garbuz Olga1, Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, characterization and biological activity of copper(II), nickel(II) and cobalt(III) coordination compounds with methyl n'-[phenyl(pyridin-2-yl)methylidene]-n-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate
Usataia Irina, Graur Vasile, Gulea Aurelian
State University of Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, characterization and biological activity of copper(II), Nickel(II), cobalt(III) and iron(III) coordination compounds  with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde N(4)-allyl-s-methylisothiosemicarbazone
Usataia Irina, Graur Vasile, Tsapkov Viktor, Gulea Aurelian
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, characterization and biological activity of copper(ii), nickel(II), cobalt(iii) and iron(III) coordination compounds with 1-(2-hydroxyphenyl)ethanone N(4)-allyl-s-methylisothiosemicarbazone
Usataia Irina
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, characterization, crystal structure of novel Cu (II), Co (III), Fe (III) and Cr (III) complexes with 2-hydroxybenzaldehyde-4-allyl-S-methylisothiosemicarbazone: Antimicrobial, antioxidant and in vitro antiproliferative activity
Pahontu Elena Mihaela1, Usataia Irina2, Graur Vasile2, Chumakov Yurii34, Petrenko Peter3, Gudumac Valentin5, Gulea Aurelian2
1 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Applied Physics,
4 Gebze Technical University,
5 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Applied Organometallic Chemistry
Nr. 12(32) / 2018 / ISSN 0268-2605
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Antimicrobial and antifungal activities of some 3d metal coordination compounds of salicylaldehyde 4-allyl-s-alkylisothiosemicarbazone and its derivatives
Gulea Aurelian1, Zariciuc Elena2, Usataia Irina1, Graur Vasile1, Vasylca M.1, Cernobai A.1, Tsapkov Viktor1, Rudic Valeriu3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure, and antitumor activity of diiodo-{methyl-N-prop-2-en-1-yl-N-[1-(pyridine-2-yl)-ethylidene]carbamohydrazonothioate}zinc
Petrenko Peter1, Chumakov Yurii12, Usataia Irina3, Graur Vasile3, Poirier Donald4, Tsapkov Viktor3, Gulea Aurelian3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Gebze Technical University,
3 State University of Moldova,
4 Centre hospitalier universitaire de Quebec (CHUQ), Sainte-Foy (Quebec)
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The crystal structures and antitumor activity of nickel complexes with methyl n'-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)-methylidene]-N-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate and ethyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate
Petrenko Peter1, Chumakov Yurii12, Usataia Irina3, Graur Vasile3, Poirier Donald4, Tsapkov Viktor3, Gulea Aurelian3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Gebze Technical University,
3 State University of Moldova,
4 Centre hospitalier universitaire de Quebec (CHUQ), Sainte-Foy (Quebec)
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The crystal structures and biological activity of methyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate and methyl N'-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)methylidene]-N-(prop-2-en-1-yl)carbamohydrazonothioate
Petrenko Peter1, Chumakov Yurii12, Usataia Irina3, Graur Vasile3, Poirier Donald4, Tsapkov Viktor3, Gulea Aurelian3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Gebze Technical University,
3 State University of Moldova,
4 Centre hospitalier universitaire de Quebec (CHUQ), Sainte-Foy (Quebec)
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологически активные координационные соединения некоторых биометаллов с салицилиден- и пиколиден-4-аллил-Sметилизотиосемикарбазидами
Usataia Irina
Молдавский Государственный Университет
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii şi exacte Științe juridice și economice
2016. Chişinău, 2016. .
Disponibil online 1 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13