IBN
Închide

32Publicaţii

111Descărcări

11395Vizualizări

Mîrzac Alexandra
Cuvinte-cheie (35): quantum (2), two-level system (2), Dynamics (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Microwave multiphoton conversion via coherently driven permanent dipole systems
Mîrzac Alexandra, Cârlig Sergiu, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics
Physical Review A
Nr. 4(103) / 2021 / ISSN 2469-9926
Disponibil online 20 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Interferometric power of gaussian systems in a squeezed thermal bath
Mîrzac Alexandra1, Mihaescu Tatiana2, Macovei Mihai1, Isar Aurelian2
1 Institute of Applied Physics,
2 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Romanian Journal of Physics
Nr. 1-2(65) / 2020 / ISSN 1221-146X
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steady-state behaviors of a quantum oscillator coupled with a three-level emitter
Mîrzac Alexandra, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Dinamica răcirii cuantice a unui oscilator cuplat cu un atom artificial
Mîrzac Alexandra
Institutul de Fizică Aplicată
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics of a quantum oscillator coupled with a three-level Λ-type emitter
Mîrzac Alexandra, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics
Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics
Nr. 9(36) / 2019 / ISSN - / ISSNe 0740-3224
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steady-state dynamics of a quantumoscillators coupled with a three-level emitter
Mîrzac Alexandra
Institute of Applied Physics
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Non-classical light features scattered by laser pumped molecules with permanent dipoles
Mîrzac Alexandra, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 January, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non-classical light scattered by laser-pumped molecules possessing permanent dipoles
Mîrzac Alexandra, Ciornea Viorel, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(17) / 2018 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantum fluctuations in laser pumped molecular systems with permanent dipole
Mîrzac Alexandra
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-45-4.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantum light features scattered by pumped two-level systems with permanent dipoles
Mîrzac Alexandra, Ciornea Viorel, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Resonance fluorescence spectrum in pumped molecular systems with permanent dipole
Mîrzac Alexandra
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și depunerea electroforetică a nanocompozitului CdSe/ZnS/PVP
Mîrzac Alexandra, Guţul Tatiana, Guțul Evghenii
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Squeezing in Fluorescence Spectrum of Pumped Molecular Systems with Permanent Dipole
Mîrzac Alexandra, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 17 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of nanoparticles Fe0/PVP
Gutsul Tatiana1, Feodorov Vladimir1, Mîrzac Alexandra2, Shkurpelo Anatolie2, Vatavu Sergiu3
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 State University of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

An ultrasound-assisted sol-gel method for the synthesis of nano titanium dioxide
Abramova Anna1, Abramov Vladimir1, Gutsul Tatiana2, Mîrzac Alexandra2, Sidorenco Anatoly2
1 Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences(IGIC RAS),
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(15) / 2016 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 4 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antitumor activities of polyoxotungstates
Gutsul Tatiana1, Dimoglo Anatolii2, Korkmaz S.2, Mîrzac Alexandra3
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Gebze Technical University,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electric field effects on magnetic and polarizability properties of cyanide-bridged Fe-Co clusters
Mîrzac Alexandra, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kinetics of molecular systems with permanent dipole moment
Mîrzac Alexandra
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resonance fluorescence spectrum for a pumped dipolar molecule
Mîrzac Alexandra, Macovei Mihai
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 18 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of antioxidant activity of polyoxometalates containing crown ethers
Guţul Tatiana1, Rudi Ludmila2, Cepoi Liliana2, Mîrzac Alexandra3, Petrenko Piotr3, Revenco Mihail3
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32