IBN
Închide
Motelica Gabriela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2022 - 2

Device for excision of soft tissues in pericoronitis
Motelica Gabriela , Chele Nicolae
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Bulletin Științific Supliment Cadet Inova
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2501-3157
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-52. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk assessment of pericoronitis in correlation with the position of the inferior third molar
Motelica Gabriela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Coronectomia molarilor de minte: alternativa extracţiei dentare
Beliniuc Sergiu , Motelica Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coronectomy of the wisdom teeth: the dental extraction alternative
Beliniuc Sergiu , Motelica Gabriela , Chele Nicolae
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele utilizării plasmei bogate în trombocite în terapia plăgii postextracţionale
Axenti Catalina-Francesca , Motelica Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorului microbian în apariția pericoronaritei acute.
Sîrbu Daniela , Racoviță Mihai , Chele Nicolae , Motelica Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Outcome of using platelet rich plasma in postextractional wound treatment
Axenti Catalina-Francesca , Motelica Gabriela , Chele Nicolae
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Evaluarea influenței florei microbiene în evoluția și tratamentul pericoronaritei acute
Motelica Gabriela , Chele Nicolae , Roșca Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea influenţei florei microbiene in evoluţia şi tratamentul pericoronaritei acute
Motelica Gabriela , Chele Nicolae , Roșca Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(56) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiology of mandibular third molar pericoronitis
Motelica Gabriela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Evaluarea semnelor și simptomelor în incluzia molarului de minte
Motelica Gabriela , Chele Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(53) / 2019 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Eficacitatea medicației locale postextracționale la pacienții cu molarul trei inferior inclus
Moisei Mihail , Motelica Gabriela , Chele Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(46) / 2018 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Chisturile odontogene ale maxilarelor. Date statistice
Zănoagă Oleg , Mostovei Andrei , Motelica Gabriela , Nosaci Andrei , Chele Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 September, 2017. Descarcări-43. Vizualizări-1192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frecvenţa pericoronaritei molarilor 3 inferiori în corelaţie cu vârsta și sexul pacienţilor
Motelica Gabriela , Mostovei Andrei , Zănoagă Oleg , Chele Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(44) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul complex al pacienţilor cu pericoronarite acute
Zănoagă Oleg , Croitor Tatiana , Mostovei Andrei , Motelica Gabriela , Chele Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 16 August, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Conceptele încărcării implantelor dentare
Melnic Svetlana , Motelica Gabriela , Cheptanaru Olga , Poştaru Cristina , Ivasiuc Irina , Chele Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(40) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Crearea ofertei osoase în zona laterală a maxilarului superior cu inserţia imediată a implantelor dentare endoosoase
Chele Nicolae , Zănoagă Oleg , Mostovei Andrei , Dabija Ion , Motelica Gabriela , Cucereavîi Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(36) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 15 December, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17