IBN
Închide
Neagu Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 3

Implementarea tehnologiilor informaționale la rezolvarea unor probleme din probabilitate
Neagu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability of unperturbed motion governed by the ternary differential system of Lyapunov-Darboux type with nonlinearities of degree four
Neagu Natalia1 , Popa Mihail2 , Orlov Victor3
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
3 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability problems of the unperturbed motion governed by the ternary differential system of Lyapunov-Darboux type with nonlinearities of degree four
Neagu Natalia1 , Popa Mihail23
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Tiraspol State University,
3 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Lyapunov’s stability of the unperturbed motion governed by the s3(1,3) differential system of Darboux type
Neagu Natalia1 , Popa Mihail23
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Tiraspol State University,
3 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability conditions of unperturbed motion governed by critical three-dimensional differential system of Darboux type with cubic nonlinearities
Neagu Natalia1 , Popa Mihail23
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Tiraspol State University,
3 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability conditions of unperturbed motion governed by critical three-dimensional di_erential system of Darboux type s3(1; 2; 3)
Neagu Natalia1 , Popa Mihail23
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Tiraspol State University,
3 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2021
Ediţia a 28-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Center-affine invariant stability conditions of unperturbed motion governed by critical cubic differential system
Neagu Natalia12 , Orlov Victor34 , Popa Mihail41
1 Tiraspol State University,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
3 Technical University of Moldova,
4 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invariant conditions of stability of unperturbed motion governed by critical differential systems s(1, 2, 3)
Neagu Natalia1 , Orlov Victor12 , Popa Mihail2
1 Tiraspol State University,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(90) / 2019 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On a case of stability of unperturbated motion governed by the ternary differential critical system with quadratic nonlinearities
Neagu Natalia1 , Popa Mihail23
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
3 Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Center-affine invariant conditions of stability of unperturbed motion for differential system s(1,2,3) with quadratic part of Darboux type
Neagu Natalia1 , Orlov Victor2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invariant conditions of stability of unperturbed motion described by cubic differential system with quadratic part of Darboux type
Neagu Natalia12 , Orlov Victor34 , Popa Mihail3
1 Tiraspol State University,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
3 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
4 Technical University of Moldova
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Condiții invariante de stabilitate a mişcărilor neperturbate pentru sistemul diferențial cu nelinearități cubice în cazul critic
Neagu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invariant conditions of stability of unperturbed motion for differential systems with quadratic nonlinearities in the critical case
Neagu Natalia12 , Orlov Victor3 , Popa Mihail4
1 Tiraspol State University,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
3 Technical University of Moldova,
4 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invariant conditions of stability of unperturbed motion governed by some differential systems in the plane
Neagu Natalia1 , Orlov Victor23 , Popa Mihail3
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Technical University of Moldova,
3 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(85) / 2017 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 10 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul matematic al scării liniare
Port Sergiu , Neagu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simularea aplicaţiei probabilităţii geometrice
Neagu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Calculul probabilitații geometrice asistat de calculator
Neagu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrabilitatea sistemului diferențial ternar pe o varietate invariant
Neagu Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-83-4.
Disponibil online 19 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invariant integrability conditions for ternary differential systems with quadratic nonlinearities
Neagu Natalia12
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(82) / 2016 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 19 April, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluționarea ecuațiilor și sistemelor de ecuații diferențiale cu ajutorul aplicației Maple
Port Sergiu , Neagu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22